English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه قیزیلباشان اهل حق مقیم خارج کشور در مورد خودسوزی های اخیر در همدان

"14 و 15 خرداد جنایت علیه بشریت است!"

در روزهای اخیر بیشتر سایت های خبری و حقوق بشری از جمله هرانا و ایران گلوبال خبر از خود سوزی دو نفر از پیروان اهل حق در مقابل فرمانداری شهر همدان در 14 و 15 خرداد مصادف با 4 و 5 ژوئن 2013 دادند که متاسفانه سایت های خبری وابسته به گروههای اهل حق یارسان کرد و نیز برخی از فعالان حقوق بشری کرد خواسته و یا ناخواسته سعی در مصادره هویت این قربان و یا قربانیان نمودند که خود جای بسی تاسف بوده و عملی غیر اخلاقی است و زخم  وارده از اقدامات ضد بشری و ضد حقوق انسانی حکومت دیکتاتوری ایران بر دل ما قیزیلباشان تورک اهل حق را عمیق تر ساخته و دو چندان می نماید .

بنا به اطلاعات حاصله حسن رضوی از قیزیلباشان تورک اهل حق ساکن همدان در روز 04 ژوئن 2013 و نیکمرد طاهری از اهل حق های یارسان کرد ساکن صحنه کرمانشاه در در تاریخ 05 ژوئن 2013 در اعتراض به توهین و بی احترامی به مقدسات دینی و تراشیدن سبیل یکی از همکیشانشان  بنام کیومرث تمناک توسط 5 نفر ازنیروهای امنیتی زندان همدان  که نمونه ای از سیاست های محدود سازی  آزادی های فردی و مداخله در امور شخصی رژیم میباشد، در برابر فرمانداری همدان خود را به آتش کشیدند که در پی آن حسن رضوی با 60 درصد سوختگی در یکی از بیمارستانهای تهران تحت تدابیر امنیتی بستری شده ولی متاسفانه نیکمرد طاهری قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داده است. خبرها حکایت از آن دارد که اداره اطلاعات برای کنترل خشم مردم معترض و نزدیکان این قربانیان با تهدید و ارعابتعدادی از بزرگان خانواده های قربانیان و شهر صحنه سعی در کنترل اعتراض کنندگان را دارد لیکن تعدادی از معترضین  تهدید کرده اند که درصورت ادامه عدم پاسخگویی مسئولین و عدم مجازات مسببین حادثه، اعتراضات خود را با به آتش کشیدن خود ادامه خواهند داد.

 توضیح اینکه قیزیلباشان تورک اهل حق حداقل 10% جمعیت تورکان ایران را تشکیل می دهد و متاسفانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، غافل از ساختار چند فرهنگي و كثرت قومي در ايران، در تلاش برای یکدست سازی همه مردم ایران  سعی در  نابودي و تحقير زبانها و آیین های مختلف نموده است. حکومت متظاهر به اسلام با سلاح هم مذهبی  فارسها و تورک ها سیاستهای راسیستی و مذهبی خود را به راحتی پیش می برد و علاوه از نسل کشیها به انحاء مختلف، از طریق رسانه های عمومی، تریبونهای نماز جمعه و مساجد، در پادگانها و دانشگاهها،  مرتبا تبلیغات منفی و توهین های ناروا در حق مردمان تورك زبان و اتباع قيزيلباش اهل حق خود نموده  و خسارات معنوی جبران ناپذیری ببار می آورد . رژیم حتی به نسل کشی فرهنگی و مذهبی بسنده نکرده ، اقدام به ترور و نسل کشی فیزیکی هم کرده است که نمونه بارز آن، جریانات روستای اوچ تپه قوشاچای (میاندواب) و حملهنیروهای مسلح ج.ا.ایران با سلاحهای سنگین خود در سال 2004  به این روستا می باشد. 

ما جمعی از جوانان قیزیلباش تورک اهل حق مقیم کشورهای مختلف،  دولتجمهوری اسلامی ایران را که از یک سو با ايجاد تشويش و وحشت، سیاستهای فارس سازی و شیعه سازی قيزيلباشان تورك اهل حق را پيش مي برد و از سوی دیگر با تعقيب سیاستهای کرد سازی سعی در آسیمیله سازی این مردمان در مذهب کردی یارسان را دارند، محکوم نموده و از همه ارگانهای حقوق بشری رسیدگی فوری به این جنایات بشری را خواستاریم.

قیزیلباشان اهل حق مقیم خارج کشور

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter