English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی نمایش انتخابات اخیر ایران را تحریم می کند

ملت شریف و قهرمان آزربایجان

34 سال از عمر ننگین جمهوری راسیستی اسلامی ایران در حالی سپری می شود که پایه های اساسی حاکمیت سرتا پا جنایتکار و غیر انسانی  آن آنقدر تضعیف شده است که نه تنها در بیرون از مرزهای آن از قاره آمریکا گرفته تا همین همسایه های نزدیکش دوستی برایش باقی نمانده بلکه بر اثر تجرید بین المللی ، تحریمهای اقتصادی و تضعیف بنیه مالی ملتهای ساکن وجنایتهایی که در طول زمامداری آن متحل ملتهای ساکن در این جغرافیا گشته است موج نفرت از این نظام در اوج خود قرار دارد .

دیکتاتوریسم و استواری حاکمیت بر روی یک فرد به نام ولایت فقیه حتی باعث ایجاد اختلافهای عمیق اندرون حاکمیت گشته است به نحویی که حاکمیت حتی حاضر نیست معمارین اصلی آن را در محدوده قدرت نگه دارد.

بدینسان مشروعیت این حاکمیت چه در داخل و چه خارج از مرزهای کشور ایران نام از بین رفته است . تلاش حاکمیت برای بدست آوردن مشروعیت از دست رفته در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با کشاندن مردم به پای صندوقهای رای همچون مسکنی برای التیام درد بی درمان آن و سرپای نگه داشتن هیکل مرده این حاکمیت است .

همزمانی انتخابات شورای شهرها با انتخابات ریاست جمهوری ، خود گویای وضع وخیم و آبروریزی بزرگ و نشانگر ضعف حاکمیت برای اخذ رای هر چه بیشتر برای انتخابات ریاست جمهوری است . چرا که سردمداران حاکمیت نیز به خوبی واقف به این امر هستند که در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت مجزا و مستقل درصد بسیار کمی از مردم در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد .

با توجه به نکات ذکر شده فوق دیدگاه طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان در قبال انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر به صورت زیر تبیین می شود .

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری

پیرو ترسیم وضع عمومی حاکمیت در سطور فوق می توان گفت انتخابات ریاست جمهوری در این دوره نیز همچون همیشه با دخالتهای عناصر سرکوبگر تحت امر ولی فقیه و با مهندسی قبلی بدون دخالت دادن رای عمومی مردم به اتمام خواهد رسید چرا که از نظر ما حاکمیت اسلامی و آقای خامنه ای نه در خرداد 92 بلکه زمانی رئیس جمهور خویش را انتخاب کردند که شعار حماسه سیاسی !! و حماسه اقتصادی !! را در روز 1 فروردین 1392 برای نامگذاری سال اخیر برگزیدند .

با نگاهی گذرا به لیست 8 نفره نامزدهای ریاست جمهوری به خوبی می توان به جریان مهندسی انتخابات پی برد 6 نامزد تقریباً با تفکرات اصولگرا و دو نامزد به اصطلاح اصولگرا نمایش مناظره هایی به سبک بسیار توهین آمیز بر علیه خود نامزدها و مردمی که می خواهند به آنها رای دهند بیانگر این است که هر فردی از این نمایش بیرون بیاید جز پذیرش نقش عروسک و بازیچه رهبری چیزی نخواهد بود .

استفاده برخی از نامزدها از شعارهایی همچون اصل 15 و 19 قانون اساسی برای جلب توجه ملتهای ساکن در کشور، غیر از ترس حاکمیت از جنگ احتمالی و تجزیه کشور برای به اصطلاح سرشیره مالی ملتهای ساکن چیزی نبوده و نخواهد بود . ساختار حاکمیت در کشور ایران نام و دید امنیتی موجود به ملتهای غیر فارس به گونه ای است که هیچ رئیس جمهوری هرگز قادر به اجرای چنین اصولی به غیر از دریافت مجوز از نهادهای تحت امر رهبری همچون سپاه و وزارت اطلاعات نیست . گرچه همین که نامزدها اشاره آشکار به اصول 15 و 19 قاون اساسی می کنند خود پیروزی بزرگی برای حرکت ملی آزربایجان جنوبی و سایر ملل تحت ستم است اما همانطوری که ذکر گردید حاکمیت راسیست فارس هرگز تا زمانی که خود را در آستانه جنگ خارجی یا جنگ داخلی نبیند چنین اصولی را به این زودی میسر نخواهد ساخت . ذکر این نکته هم نماند که اجرای اصول فوق در قانون اساسی از جمله کف خواسته های ملت آزربایجان جنوبی است .

لذا طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی با در نظر گرفتن شرایط ، نمایش انتخابات جمهوری اسلامی ایران را به کلی رد و بایکوت کرده و شرکت هر فرد آزربایجانی در این نمایش را رای به جمهوری متحجر اسلامی ، فاشیست فارس و  خیانت به ملت آزربایجان و شهدای حرکت ملی آزربایجان تلقی می کند .

انتخابات شورای شهرها

بر اساس خرد جمعی و نگرانی فعالین ملی از نفوذ عناصر زیاده خواه تروریست کورد در مناطق غربی آزربایجان با احترام به نظر عمومی غیر از مناطق غربی آزربایجان انتخابات شوراهای شهر در کلیه مناطق آزربایجان جنوبی از سوی طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی تحریم می شود .

با تمام احترامی که به اقلیت کورد ساکن در مناطق غربی آزربایجان که 10 درصد کل این مناطق را هم شامل نمی شوند ملت آزربایجان فقط و فقط با عناصر تروریست کورد مشکل دارد چرا که آزربایجانیها همواره با برادران کورد خود دست در دست هم و در یک سنگر با حاکمیت راسیست مرکزی جنگیده اند نمونه تاریخی آن مربوط به حکومت آزربایجان جنوبی به رهبری پیشه وری و با مشارکت کردهای ساکن ایران به رهبری قاضی محمد بود .

بر اساس پیشنهاداتی که فعالین ملی ارائه کرده اند طیف مستقل در این مناطق از لیست و اسامی خاصی حمایت نمی کند اما معتقد به اجرای سیستمی برای رای گیری در این مناطق در قبال تروریستهای کورد با محوریت انتخاب افرادی است که در مبارزه با اشرار تروریست کورد در این مناطق عضو یا اعضایی از خانواده آنها به شهادت رسیده و دیدگاهی حداقلی هم که شده به اصول حرکت ملی آزربایجان داشته باشند.

ضمناً طرح این مساله و حاد کردن موضوع کوردها در این مناطق گاهاً باب نظر خود جمهوری اسلامی ایران برای کشاندن ملتمان به پای صندوق رای بوده است اما بر اساس نگرانی موجود و گذاری آرام برای استقلال ملی مجبور به اجرای سیاستی غیر از آرمانهای حرکت ملی هستیم .

این بیانیه حاصل همفکری با اکثریت فعالین ملی آزربایجان در جلسات خصوصی و نیز همفکری در فضای مجازی و جوهره فکری طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی است که جای دارد دست تمامی کسانی را که به فکر آینده ملت خویش هستند صمیمانه بفشاریم .

« طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی »

21 خرداد ماه سال 1392

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter