English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه ی "آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح" به مناسبت پنجمین سالگرد قیام تاریخی خرداد 85

بغض فروخورده ی ملتی که قریب به یکصد سال اسیر جهالت و افکار نژادپرستانه ی حاکمان است با قیام تاریخی خرداد ماه 85 ترکید و جهانیان را با واقعیتی تلخ آشنا ساخت. در قرنی که افکار نژاد پرستانه جایی در آن ندارد به دنیا ملتی بزرگ را شناساند که کماکان در صحنه ی این گیتی از حق حیات آزادانه زیستن محروم است. ملتی که در طول تاریخ، با عزت و سربلندی زیسته و هرگز سلطه ی بیگانگان را تاب نیاورده است این بار نیز ثابت کرد در یکصد سال اخیر علیرغم تحقیرها و تبعیضات و کشتارها هنوز هم ملتی زنده است و در هر مقطع تاریخی حماسه ساز خواهد بود و در اسارت زیستن را نخواهد پذیرفت. حماسه ی خرداد ثابت کرد که سالها تلاش رژیم شوونیستی ایران در اجرای سیاستهای خصمانه و نژاد پرستانه نه تنها موفقیتی برای مجریان این سیاستها نداشته است بلکه بالعکس ملت آذربایجان در این مدت به چنان شعور و آگاهی رسیده که با خلق این حماسه ی سرنوشت ساز دشمنان به کمین نشسته را تا مدتها و بلکه برای همیشه ناامید گرداند...

خرداد، ماه حادثه ای بس عظیم است که همواره بر تارک مبارزات آزادیخواهانه ی فرزندان این ملت خواهد درخشید. و اگر چه عوامل دستگاه استبداد و شوونیسم این اعتراضات مدنی را با وحشی گری خویش پاسخ دادند اما خون پاک شهدای خرداد، سیاهی و زشتی چهره ی آنها را بیش از پیش نمایان ساخت. خون یارانمان، پیکر نیمه جان آذربایجان عزیزتر از جانمان را حیاتی دوباره بخشید تا وحشت، سراپای دشمنان قسم خورده ی این ملت سربلند را فراگیرد. قیام خرداد ثابت کرد که حاکمان تمامیت خواه با منطق ایدئولوژیک و واقعیت گریزشان همواره از درک صحیح واقعیات جامعه ناآگاه هستند و از همین جهت عوامل آن متعمدانه کوشیدند در اقدامی ناشیانه و مضحک اعتراضات کاملا مدنی و مسالمت آمیز ملت آذربایجان را به سرنخهای مختلف متصل نمایند و فرزندان آذربایجان را عوامل کشورهای دیگر بنامند! تا با پاک کردن صورت مسئله و بکار گیری خشونت و حاکم نمودن فضای رعب و وحشت، این ملت ستم کشیده را از مطالباتشان بر حذر داشته و فضای لازم برای سرکوب حرکت ملی آذربایجان را فراهم آوردند. اما همچون همیشه بار دیگر حاکمیت تا به دندان مسلح ره به خطا برد و این ما بودیم که پرچم فتح و پیروزی را در آذربایجانمان بر افراشتیم. ملت آذربایجان در خردادماه تاریخی با درک شرایط و با شکستن ابهت و اقتدار حاکمیت، گام بزرگی در جهت رسیدن به حق تعیین سرنوشت خود و سعادت و رفاه ملی برداشت و مسلما تاثیرات قیام ماه خرداد نه تنها در حال حاضر که در سالهای بعدی نمایان تر خواهد شد.

جنبش دانشجویی آذربایجان نیز به همراه دیگر آحاد جامعه ی آذربایجان و به عنوان پیشروان حرکت ملی و با قبول تمامی خطرات، نقش بی بدیل و حساس و تاریخی خود را در قیام خرداد به خوبی به انجام رساند تا همگان به بزرگی و عظمت و هوشمندی دانشجویان آذربایجانی معترف باشند. دانشجویان فهیم آذربایجانی در جریان حوادث ماههای اردیبهشت و خرداد 1385 نشان دادند به چنان درجه ای از رشد و آگاهی سیاسی و شعور ملی رسیده اند که در مقاطع حساس تاریخی با فهم و درک شرایط مکان و زمان، قادر به تصمیم گیری های صحیح و عملی ساختن آن می باشند.

"جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح" ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای خرداد ماه و همچنین اظهار همدردی با خانواده ی این عزیزان و همه ی کسانی که در راه آزادی و سربلندی آذربایجان شجاعانه هزینه داده اند و همچنین با قدرانی از تمامی فعالین حرکت ملی که در سالهای گذشته و در جریان قیام خرداد ماه و در حال حاضر متحمل زندان و شکنجه و.... دشمنان آذربایجان گردیده اند، اعلام می دارد که فعالین متشکل در "آذوح" تا احقاق حقوق ملت آذربایجان با هر چه در توان دارند تلاش خواهد نمود و در این راه حاضر به هر فداکاری و از جان گذشتگی نیز می باشند.

"آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح" فرا رسیدن روز اول خرداد ماه و 5مین سالگرد قیام تاریخی شهرهای آذربایجان را گرامی داشته، با عنایت به شرایط حساس کنونی نکاتی را به شرح زیر بیان می دارد:

1- در حال حاضر تعداد زیادی از فعالین دانشجویی و حرکت ملی در حال گذراندن دوران محکومیت خود آن هم در شرایط غیر مساعد بوده و تعداد زیادی از همفکران ما با احکام ناعادلانه ای از سوی دادگاههای رژیم ایران مواجه شده اند. ما با محکوم کردن شیوه ی در پیش گرفته ی حکومت در برخورد با فعالین حرکت ملی، تمامی گروهها و تشکلات و فعالین حرکت ملی را به دفاع همه جانبه از کسانی که با احکام غیر عادلانه تحت فشار حاکمیت تمامیت خواه قرار دارند دعوت می نماییم.

2- "آذوح" به عنوان عضوی از بدنه ی حرکت ملی بار دیگر مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به برخوردهای پلیسی-امنیتی در دانشگاهها و شهرهای آذربایجان و ادامه ی سیاست فعلی ابراز داشته و معتقد است که این برخوردها نه تنها تلاش فعالین جنبش برای رسیدن به اهداف ملی مان را کمتر نخواهد کرد بلکه فعالین جنبش دانشجویی به همراه دیگر فعالین حرکت ملی در راه رسیدن به آرمانهای متعالی ملت تلاش خود را روز افزونتر خواهند نمود.

3- ما با تاکید بر حرکتهای مسالمت آمیز و مدنی هر نوع رفتار خشونت آمیز در رفتارهای فعالین دانشجویی و حرکت ملی را نفی نموده و معتقدیم که باید از دادن هر گونه بهانه ای به حکومت که توجیهی برای سرکوب خشونت آمیز باشد خودداری نمود.

4- "آذوح" مصرانه خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان تورکی و برسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت و همچنین رفع تبعیضات اقتصادی در آذربایجان و مناطق تورک نشین می باشد و در رسیدن به این اهداف تمام توان خود را بکار خواهد گرفت.

5- به اعتقاد ما هیچ حرکت و جنبش سیاسی و اجتماعی در جوامع بشری با محدود ساختن خود و عدم ارتباط با عوامل تاثیرگذار پیرامون، به مقاصد خود نخواهد رسید و ازینرو ضمن در پیش گرفتن مشی محتاطانه، در صورت وجود، همکاری و تعامل با گروهها و جنبشهای مختلف اپوزیسیون که معتقد به دموکراسی و حقوق بشر بوده و در طولانی مدت رفتارهای مناسب و مثبتی از آنان در مواجهه با مطالبات ملت آذربایجان به وقوع پیوسته را توصیه می نماییم.

6- به اعتقاد بسیاری از فعالین حرکت ملی، حاکمیت پس از ناکام ماندن در سیاستهای قبلی خود، در حال حاضر در حال اجرای سیاستهای زیرکانه ای است که در دراز مدت بتواند حرکت ملی آذربایجان را آنچنان که خود می خواهد کنترل و هدایت نماید. "آذربایجان اویرنجی حرکاتی" با در نظر گرفتن این امر همه ی فعالین حرکت ملی آذربایجان جنوبی را به دقت عمل بیشتر در بعضی از رفتارها و گفتارها دعوت می نماید. "آذوح" از تمامی فعالین درخواست می نماید که با تنگتر کردن فضا بر فرصت طلبان و نیروهای مخرب، از هرگونه تخریب و شانتاژ و فعالیت علیه فعالین دانشجویی و حرکت ملی و تشکیلاتها و گروهها و دامن زدن به عوامل حاشیه ای جلوگیری نمایند. معتقدیم که راه اصلی رسیدن به اهداف ملی در گرو وحدت و هبستگی تمامی فعالین حرکت ملی می باشد و ازینرو همه ی فعالین را جهت خلق گفتمان واحدی در حرکت ملی که در راستای تضمین منافع ملت آذربایجان بوده و امکان فعالیت همه گروهها و تشکلات را فراهم می آورد، دعوت می نماییم.

گوج، بیرلیکده دیر...

جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح

28 اردیبهشت 1390

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter