English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه آماج در خصوص اطلاعیه برای تجمع در تبریز از سوی ملی مذهبی های ساکن تبریز

اخیرا اطلاعیه ای برای دعوت مردم تبریز جهت تجمع و تظاهرات در سطح شهر تبریز پخش شده است که طی این بیانیه که آغاز آن نیز با آیه ای از قران شروع می شد، از آذربایجانیان علی الخصوص مردم تبریز خواسته شده تا خود را برای اعتراضات آماده کنند و در روزهای 9 تا 13 اسفند 1389 در تبریز تظاهراتی علیه رژیم ایران ترتیب دهند.

عنوان بیانیه بسیار جالب است، (از سوی جمعی از فعالین فرهنگی و مذهبی تبریز). آقایان فارس پرست مقیم تبریز (یا همان به زبان خودمان ساتقین ها) دیگر جرات آنرا ندارند که با نام واقعی شان، نظیر: ملی مذهبی ها، نهضت آزادی ها و ... بیانیه دهند. چون بشدت از منفوریت خود در میان مردم آگاهند، خود را فعالین (ملی مذهبی فرهنگی) آذربایجان می امند تا شاید مردم عوام آنان را با فعالین حرکت ملی آذربایجان اشتباه بگیرند و به ندای آنان لبیک گویند. زهی خیال باطل.

نقطه جالب توجه همکاری نامحسوس ارگان های امنیتی با این فعالین به اصطلاح فرهنگی مذهبی است. زیرا که این اطلاعیه ها به طرز وسیعی در سطح شهر آن هم در شلوغ ترین ساعات روز یعنی ساعت حدود 7 عصر در تیراژ بسیار بالا پخش شد. آنهم در خیابانهای آبرسان، بازار، شهناز، نصف راه و ... که در روزهای عادی پر از مامور نظامی و لباس شخصی است، چه رسد به اکنون که اوضاع کشور قمر در عقرب است. آنروز دقیقا به قدری مامور در آبرسان و سایر نقاط شهر پر بود که حتی به جوانانی که بیکار در خیابان می گشتند گیر می دادند. حال چطور عوامل پخش این اطلاعیه ها دستگیر نشدند و چطور این اطلاعیه ها این گونه راحت پخش شد، جای بسی سوال است.

نکته بعدی این اطلاعیه شعارهای پیشنهادی برای سر دادن در تظاهرات احتمالی است. شعارهای اصلی عبارتند از (هارای هارای حوریت) (آذربایجان اویاقدی آزادلیقا دایاخدی) (آذربایجان جانباز موسوی دن آیریلماز) و در آخر نیز (هارای هارای من تورکم) نوشته شده است. البته تعداد شعارها بسیار زیاد و بی محتوا به چشم می خورد. گویا شعارهای خامنه ای اینبار با کمی تغییر در جهت اغفال مردم بیدار آذربایجان تنظیم شده است. خامنه ای می گفت (آذربایجان اویاخدی اینقلابا دایاخدی) اینها می گویند آزادلیقا دایاخدی. منظورشان از آزادلیق چیست؟ نمی دانیم، ولی منظور ملت آذربایجان از آزادلیق را می دانیم که همانا آزادی بدون وابستگی به هیچ ملتی (باغیمسیزلیق) است. شعار بعدی (آذربایجان جانباز موسوی دن آیریلماز) است که اینجا فقط جای نام خامنه ای با موسوی عوض شده است. گویا اینان نمی دانند که این موسوی است که از آذربایجان جدا شده نه آذربایجان از موسوی. این موسوی است که باید به سوی آذربایجان بیاید نه آذربایجان به سوی موسوی. مگر موسوی کیست که آذربایجان این دیار مقدس با اینهمه اقتدار و افتخار به پای موسوی خائن برود؟ آذربایجانی برای آذربایجان جان می دهد نه برای موسوی. شعار (هارای هارای حوریت) نیز بسیار بی مفهوم و بی معنی می نمایاند. برای اینکه حوریت آذربایجان در شعار یاشاسین آذربایجان تجلی می یابد. شعار (هارای هارای من تورکم) را به زعم خود برای چاپلوسی و گول زدن ملت بزرگ و فهیم آذربایجان نوشته اند که خود را هواخواه آذربایجانیان نشان دهند.

ما دانشجویان آذربایجانی تحت عنوان جبهه دانشجویان آزاد حرکت ملی آذربایجان (آماج) ضمن محکوم نمودن این اطلاعیه، اعلام می داریم که ملت آذربایجان در صورت اعتراض و تظاهرات تنها به خاطر منافع ملی  اهداف ملی خود به خیابان خواهد آمد. زمان و مکان و نحوه اعتراض نیز با هماهنگی کلیه فعالین شناخته شده و گروههای حرکت ملی آذربایجان تعیین خواهد شد و به اطلاع کلیه آذربایجانیان در همه شهرهای آذربایجان خواهد رسید. ملت آذربایجان دیگر کاتالیزور حرکت های مرکز گرا نیست و به قول معروف برای چراغ دیگران سوخت نخواهد شد.

آماج (آذربایجان میللی حرکتینین آزاد اویرنجی لر جبهه سی)

گلجک بیزیمدیر

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter