English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

اعلامیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

امسال صدمین سالکرد 8 مارس روزجهانی زن است. بیش از صد سال است که زنان در تمام دنیا برای حاکم شدن به سرنوشت خودشان وبرای برابری با مردان وشرکت موثر در حیات سیاسی واجتماعی جامعه شان مبارزه میکنند.

8مارس روزجهانی زن یعنی مبارزه علیه بی عدالتی وظلم در حق زنان ا ست.

روز 8 مارس 1857 زنان کارگر نساجی در شهر نیویورک در اعتراض به پائین بودن سطح دستمزد وطولانی بودن ساعات کار وشرایط طاقت فرسای کار دست به تظاهرات زدند.

برای نخستین بار در 27 اگوست 1910 در کنگره بین المللی سوسیالیست ها که در کپنهاگ دانمارک تشکیل شد، به پیشنهاد کلارا تسکین سوسیالیست آلمانی، بعنوان روز جهانی زن پذیرفته شد

پس از کنگره کپنهاگ برای  اولین بار در 19 مارس 1911 بیش از یک میلیون زن ومرد در کشورهای آلمان، دانمارک، سویس واسترالیا در دفاع ازحقوق زنان دست به تظاهرات زدند.

ازطرف سازمان ملل متحد سال 1975سال جهانی زنان اعلام شد.درسال 1977 از طرف یونسکو 8مارس روز جهانی زن به رسمیت شناخته شد.اساس 8 مارس این است که زنان بر سرنوشت خودشان حاکم باشند.

یکی از علتهای اساسی عقب ماندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، ممانعت از فعال شدن زنان در این عرصه هاست. تمام جوامع انسانی از زن و مرد تشکیل شده اند. فعال بودن نیمی از آنها و غیر فعال بودن نیمی دیگر از جامعه، مریض وفلج بودن آن جامعه را نشان میدهد. اگر در یک جامعه فقط یک جنس انسانی پیشرفت کند و در جهت  ضروریات عصر حاضر گام بردارد و جنس دیگر از اینها محروم بماند آن جامعه سیر قهقرایی خواهد کرد.مثال زندۀ آن جامعۀ ایران می باشد.در جامعۀ ایران بطور کلی آپارتاید جنسی و تحقیر زنان زیر بنای اعتقادِی و نگرش جمهوری اسلامی است .  قانون اساسی جمهوری اسلامی آپارتاید جنسی را به رسمیت شناخته و در تمام عرصه های جامعه، زنان به عنوان شهروند درجه دو محسوب می شوند. به خصوص درقانون مدنی و قضایی جمهوری اسلامی زنان از بسیاری از حقوق طبیعی ومسلم خود محروم شده اند. علاوه بر این زنان ترک آذربایجانی به خاطر هویت ملی شان دو برابر زنان دیگر تحت ستم قرار گرفته اند و در جامعه شهروند درجه چهار محسوب می شوند. ستم ملی وآپارتاید جنسی  وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  زنان  آذربایجانی را شدیدأ تحت تأثیر قرار داده است.برای مثال عدم آموزش به زبان مادری، باعث بالا رفتن بی سوادی میان زنان  آذربایجانی شده است. این خود باعث بوجود آمدن یک سری مشکلات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری می شود.

در ایران گذراز یک جامعۀ عقب مانده و دولت تئوکراتیک یعنی جمهوری اسلامی به یک جامعۀ مدرن که اساس آن برتساوی حقوقی بین زن و مرد استوار باشد فقط در سایۀ یک سری انقلابات ممکن است. مهمترین اینها انقلابی است که ما در  نگرش و اعتقاد خود نسبت به زنان بوجود می آوریم.  در جامعۀ ایران  شرکت زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی جامعه، شدیدأ متأثر ازسنن ، آداب و رسوم، تعلیم و تربیت رایج  در خانه و مدرسه  است. مبارزه با این افکار عقب مانده و متحجر که در تمامی عرصه های جامعه ریشه دوانده ، وظیفه همه آنهایی است که دنیای بهتر وانسانی تر میخواهند. فقط در سایۀ شرکت فعال زنان در تمام عرصه های جامعه  می توانیم به یک جامعۀ پیشرفته  نایل شویم.

جنبش فدرال دموکرات  آذربایجان  بطور جدی معتقد است که فقط با وضع قوانین سکولار، مدرن و مدنی منطبق برحقوق اساسی بشر قادر خواهیم بود زنان و  بدین ترتیب جامعه مان را از اسارت و زنجیر شریعت واستبداد نجات دهیم.

اصول اعتقادی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان در رابطه با مسئله زنان:

- حق طبیعی وقانونی زنان است که سرنوشت ونحوه زندگی شان را خودشان تعیین کنند؛

-  کلیۀ قوانین تصویب شده بر علیه زنان درجمهوری اسلامی باید برچیده شود و همچنین ضروری است با سنت های عقب مانده وقوانین ارتجاعی نانوشته مبارزه شود؛

-  برابری زنان با مردان در تمامی عرصه های جامعه باید صورت قانونی به خود بگیرد؛

-  ما وجود سازمان های مستقل زنان ترک آذربایجانی را نیاز مبرم جامعه مان می دانیم؛

-  ما از شرکت فعال ونقش تصمیم گیرنده زنان ترک آذربایجانی در تمامی عرصه های  سیاسی و اجتماعی حمایت می کنیم؛

-  ما از زنان ترک آذربایجانی که با حفظ هویت ملی شان با جنبش های اجتماعی وسازمانهای زنان در داخل و خارج از کشور همکاری میکنند پشتیبانی می کنیم؛

زنان ترک آذربایجانی برای پایان دادن به مناسبات سنتی وپدرسالانه و برچیدن آپارتاید جنسی، ضروری است خود را سازمان دهند. اگر درمناطقی که زندگی میکنند تشکیلات مستقل زنان ( مسقل از سازمانهای سیاسی ودولتی وبا تمرکز به مسایل ویژه زنان) وجود دارد، آنها را تقویت کنند واگر چنین تشکیلاتی وجود ندارد بدون فوت وقت تشکیلات های مستقل زنان آذربایجانی را بوجود آورند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter