English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

Ayrılıq- Eldar güneyli

1
Ayrilıq demə, ayrılıq ürəyin dağıdır
Qarındaşlarımızdan[1] ayrı düşmək acıdır
Bir xalqı ikiyə bölmüş Azərbaycanıdır
        Cənubda[2] rasisti bir dövlətdən asılıdır
        Milləti öz varlığına sahiblənməyibdir.

2
Şovonistlər qardaşı qardaşdan ayırıblar
Uşaqlarına türkcə adı yasaqlayıblar
Xalqını kəndi adlarına həsrət qoyublar
        Bir xalqı biri birlərindən ayırıbdırlar
        Böyük bir nisgil ürəklərində qoyubdurlar.

3
Məktəbdə farsca oxudur, ayırır dilindən
İş üçün sürgün edir, ayırır öz elindın
Asimiləşdirir, ayırır öz kültüründən
        Xalqımız daha galmayır öz hüveyyətində
        Manqurtlaşır əriyir fars xalqının içində.

4
Bir xalqı ayırmaq istəyirsən vətənindən
Yetərki alasan onun dilini əlindən
Bu sözlər deyilir İran hakimiyyətindən
        Ümmətçi tərbiyət et, çıxar hüveyyətindən
        Ayrılar xalqı öz kültürü ilə mənliyindən.

5
Xalqımız öz kimliyin tanımalıdırlar
Uşaqlarına türk adları qoymalıdırlar
Uşaqları ilə türkcə danışmalıdırlar
        Vətəndaş ilə evlənib yaşamalıdırlar
        Öz soylarını həyatda qorumalıdırlar.

6
Xalqımız özlərinə dəyər verməlidirlər
Suçu başqalarında aramamalıdırlar
Suç vardırsa ilk özlərində bulmalıdırlar
        Özlərinə hörmət qoymayanları minərlər
        Türk “xər” deyib tarixdı həyatın silərlər.

7
Xalqımız oyanıb özünə gəlməlidirlər
kim olduqlarını aydınlaşdırmalıdırlar
Nədən öz anadilin öyrənməməlidirlər?
        Anadilin öyrənməyi kimin zərəridir?
        Başqa insanlarla bu dünyada fərqi nədir?

8
Xalqımız geçmişlərini[3] öyrənməlidirlər
Kölə olmağın nədənlərin bulmalıdırlar
kölə tək yaşamasına son qoymalıdırlər
        Aydınlarımız bu haqqda çalışmalıdırlar
        Yazılarla xalqımızı oyadmalıdırlar.       10.01.2015 

Eldar Güneyli          http://www.veten-havasi.com/veten-havasi/364-19.html[1] Qarindaş = Bacı və qardaş

[2] Cənubi Azaərbaycanda

[3] Tarixini

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter