English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

روزی برای امتحان!- آیدینلیق

با فروکش کردن شور و شوق و به عبارت بهتر جوگیری از توافق هسته ای، دیر یا زود نوبت به اجرای مطالبات وعده داده شده توسط دولت مستقر خواهد رسید. و دولت خواه نا خواه مجبور خواهد شد که تکلیف خود را با وعده های اعلامی خود از قبیل اجرای اصل ۱۵ و تدریس زبان تورکی در مدارس آزربایجان، یا تأسیس فرهنگستان واقعی زبان و ادبیات تورکی آزربایجان، احیاء حقوق شهروندی، رفع تبعیض نسبت به سایر ملل واقوام غیر فارس مخصوصا ملت تورک آزربایجان و نیز احیاء سریع و بی بهانه دریاچه اورومیه مشخص سازد. اقداماتی که به نظر می رسد هیچگاه دولت نه می خواهد و نه می تواند به آنها جامه عمل بپوشاند.

این به معنای تقابل عملی و جدی نخبگان ملی آزربایجان با جبهه متحد شونیسم و دستگاه اجرایی آن یعنی دولت مستقر خواهد بود. در این میان سرنوشت و وجهه دار و دسته ملی نمایان دولت گرا بسیار ویژه و عبرت آمیز خواهد بود. چرا که از یک طرف ن توانسته اند حرکت ملی آزربایجان را به انحراف بکشند و از طرفی دیگر به دلیل ساده اندیشی های حداقل اشتباه خود وجهه آزربایجانی خود را از دست داده و نیز از طرف دولت نیز به دلیل عدم کارایی لازم جدی گرفته نخواهند شد.

بعد از فروکش کردن جو ناشی از توافقات هسته ای، دیگر نوبت به امتحان وعده های دولت است. گرچه برای بسیاری نتیجه منفی این امتحان از هم اکنون مشخص است ولی به نظر می رسد، به زودی تکلیف نهایی آزربایجان با دولتهای مستقر در تهران مشخص خواهد شد. چیزی که باعث تعیین تکلیف فعالان ملی با جبهه متحد شونیسم و نیز ملی نمایان آزربایجانی، ایران وطن خواهد شد.

https://www.facebook.com/577941255649253/photos/a.581189758657736.1073741828.577941255649253/730560107054033/?type=1&theater

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter