English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه ی مشترک به مناسبت روز بازگشایی مدارس در ایران

مدارس ایران در ماه آتی گشوده خواهند شد و دهها سال است که کماکان، سیستم شوونیستی حاکم، نظام تعلیمی و تربیتی کشور کثیرالمله ایران را مسلخ غیر فارس زبانان نموده است. آذربایجان که جسورانه و صادقانه به همت استاد میرزا حسن رشدیه تبریزی در سال 1261 هجری شمسی نخستین مدرسه مدرن ایران را بنا نهاد سالهاست که جز تحقیر فرهنگی، تحریف تاریخی و حتی تقتیل ملی خود اجرتی ندیده است. "تورک"، "آذری" شد، "آذربایجان"، "آذرآبادگان" گردید، اسامی تورکی به فارسی تبدیل گردیدند، اراضی تاریخی آذربایجان قطعه قطعه گشت و فرزندان مظلوم تورک از جنت آذربایجان آواره ی جهنم کویرها، صحراها و بیابانهای ایران شدند.

ممنوعیت صحبت به زبان تورکی در مدارس، ایجاد صندوقهای جریمه و منع عزاداری در مجالس عزا و سوگواری، طرد و اخراج معترضان به این سیاستها از کشور و همچنین کشتارهای بی رحمانه در آذرماه 1325 شمسی تنها نمونه هایی است از تلاشهای حکومت تهران در ریشه کن کردن ریشه های ملت تورک و دردناکتر، اجرای این سیاستهای خصمانه و ضد بشری در کنار سکوت معنادار و رضایت آمیز روشنفکر مآبان مرکزگراست. این در حالی است که در جهان معاصر و دنیای انسان متمدن، تحصیل زبان مادری و تحصیل به زبان مادری بدیهی ترین حق و خواست هر فردی است و اعلامیه ها و کنوانسیونهای جهانی از جمله منشور حقوق بشر، اعلامیه جهانی زبان مادری و... موید و موکد این امر می باشند.

امسال بازگشایی مدارس در حالی است که دهها فعال سرشناس حرکت ملی آذربایجان هفته هاست اسیر زندانهای رژیم ایران گشته اند و بازداشت و شکنجه، پاسخ رژیم ایران به تلاشهایشان در راه آزادی سرزمین مادری از یوغ اشغال و استبداد بوده است. حاکمیتی که در قانون اساسی اش چنین می آورد:

اصل 23 قانون اساسی: هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل 9 قانون اساسی: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصونند.

اصل 26 قانون اساسی: شرکت در انجمن های صنفی آزاد است و می گوید هیچ کس را نمی توان از حضور در این انجمن ها منع کرد.

و اصل 27 قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد و مجاز است.

آیا خواستهای فعالین آذربایجانی و ملت آذربایجان، مخل این مواردند!؟ و آیا

"- رسمی شدن زبان تورکی

-فراهم نمودن شرایط تحصیل به زبان مادری

- اختصاص رادیو و تلویزیون سراسری به زبان تورکی

- ایجاد فضایی مناسب برای انتشار مطبوعات آزاد و سراسری به زبان تورکی"

خواسته ای فراقانونی است؟!

پاسخ به این سوال چه آری باشد و چه خیر، حاکمان می دانند ملت آذربایجان به یمن رشادتهای فرزندان خلف خود در راه مبارزه تا احقاق کامل حقوق فرهنگی و ملی خویش از پای ننشسته و مبارزاتش را تا رسمیت زبان تورکی در ایران و کسب حق تحصیل به زبان مادری و  تحقق کامل پیروزی در کسب حق تعیین سرنوشت خویش ادامه خواهد داد.

ما رسمی شدن زبان تورکی در ایران، فراهم نمودن شرایط تحصیل به زبان مادری، اختصاص رادیو و تلویزیون سراسری به زبان تورکی و ایجاد فضایی مناسب برای انتشار مطبوعات آزاد و سراسری به زبان تورکی را کمترین خواستهای خود در زمینه ی احقاق حقوق ملت ترک آذربایجان می دانیم.

ضمن محکوم نمودن بازداشتهای خودسرانه، بی دلیل و خشونت آمیز فعالین سیاسی آذربایجان توسط عوامل اطلاعاتی ایران، آزادی بی قید و شرط آنان را خواستاریم و مسئولیت عواقب هر گونه ناراحتی و خطر احتمالی برای سلامتی این فعالین آذربایجانی با رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

یاشاسین آذربایجان

گوج، بیرلیکده دیر

آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح

گونئی آذربایجان دموکرات پارتیاسی- گادپ

31 شهریور 1394

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter