English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه ی فعالین دانشجویی حقوق زن آذربایجان

روز جهانی زن فرا می رسد. روز تعریف هویت ، روز تعریف زنانگی ام و روز تعریف انسانیتم.

آری من یک زنم ، یک زن آذربایجانی. یک زن با تمام خصیصه های انسانی اما له شده زیر پای حکومت فاشیست فارس ، له شده  زیر پای  مردان  مرد سالار زن ستیز ، له شده  زیر پاهای  تمام  فرهنگ های  تحمیل شده  و صد افسوس  عجین شده با خون مردان سرزمینم آذربایجان.

زن آذربایجاتنی نه در حسرت پوشیدن لباس عروس است ونه عروسکی بودن برای تمام جنس اولی ها. زن خاک من از جنس پاک همین خاک است. جسور ، نترس و در پی یافتن هویت زخمی  خویش و در تقلای  یافتن  تاریخ تحریف شده خود ودر یک سخن زن بودن خود.

ما زنان فعال حرکت ملی آذربایجان امسال را در حالی جشن خواهیم گرفت  که فاطمه نصیر پور ، سیما دیدار ، سونا فرج زاده ، پینار فرج زاده ، زهرا جدی و مرضیه جدی در بینمان نخواهند بود. آنان که از محرومیت از تحصیل ، نه از زندان و شکنجه و نه حتی از رفتن  پای چوبه دار این   نظام  فاشیست  نترسیدند و به رغم همه   ضربه های جسمی و روحی در پی احقای حق و حقیقتشان  جنگیدند  و گوشه های زندان و حکم های   سنگین  دستمزد از جان گذشتگیشان بود.

آری اگر فجایع بزرگ است ، اما امید ها و رویاهای کوچک ما زنان آذربایجان اگر متحد شویم می تواند به حرکتی گسترده و عظیم تبدیل شود وو به جنگ همه تاریکی ها برود.

ما فعالین دانشجویی حقوق زنان آذربایجان ( آذربایجان قادین اویرنجی حرکاتی) ضمن تقدیم این بیانیه  به دوستان در بند خویش اعلام می داریم که هیچگاه تنهایشان نخواهیم گذاشت و راه مقدس آنان را که احیای هویت و تمام حقوق فراموش شده و گم شده زن آذربایجانی است ، ادامه خواهیم داد و تا آخرین نفس از پای نخواهیم نشست.

آذربایجان قادین اؤیرنجی حرکاتی

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter