English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

آسیب شناسی باندبازی، و ضربۀ آن به کلیت حرکت ملی آزربایجان - اوجالان ساوالان

مقدمه

 من در مقاله ای با نام "بررسی تحلیلی تأثیرات مانقورتیسم مذهبی شیعه- فارس بر حرکت ملی آزربایجان جنوبی" که در سایت آذوح درج شد از صاحبنظرانمان در زمینۀ علوم انسانی خواستم که بیاییم در این موضوع مهم کتابها و مقالات علمی- فرهنگی با دیدگاههای متنوع جامعه شناختی- روان شناختی و سیاسی- فرهنگی بنویسیم که متأسفانه صدای قلمی برنخاست پس مجبور شدم خودم دست به کار شوم و این سلسله نوشته ها، ایده ها، افکار و بنیانهای فلسفی- روانشناختی- جامعه شناسی پسااستعماری را تدوین کنم و به دید و نظر ملت تورک آزربایجان و تمامی ملل فارس و غیرفارس ایران برسانم. تجربه حضور سالیان سال در حرکت ملی به من یاد داده است که وقتی ایده ای در ذهن دارم خودم دست به کار شوم و به امید دیگران، حتی عزیزترینهایم ننشینم. تجربه دیگر و آزاردهنده تر (متأسفانه) "باندی شدن حرکت ملی آزربایجان جنوبی" است و این که بسیاری سایتهایمان که نام مقدس آزربایجان را یدک می کشند با هزار تأسف از نشر مقاله های همچون منی خودداری می کنند که باید بگویم وااسفا به حال ما. این باندبازی در نشر مقالات، کتابها و آراء و افکار فعالان اهل قلم آزربایجان جنوبی موضوع ساده ای نیست که بتوانیم به سادگی از روی آن بگذریم.

نخبگان پانکورد ضد تورک و استفادۀ بهینه از مغزهای نخبگان ما

ذکر خاطره ای از خودم در این باره خالی از فایده و ذکر نیست: در سالهای طلایی دهۀ هشتاد و در مقاله ام که در سطح وسیعی توسط سایتهایمان در آن روز درج شد، نوشتم که "ما ملت تورک آزربایجان به روشنفکری Intellectualism  و روشنفکر نیاز نداریم به روشنگری  Enlightenmentنیاز داریم" و ایده را تا توانستم تشریح کردم.از جمله این که جریان روشنفکری پان ایرانیست (چه سیاسی- فرهنگی و چه مذهبی) در ایران در 200 سال اخیر ابزار کارای قدرتهای استعماری از جمله روسیه، انگلستان و امریکا در استعمار ملل ایران شده اند و غیره. جالب این که سه روز نگذشته یک کورد در تلویزیون ماهواره ای کوردی آسوست Asosat  با ناز و تبختری فیلسوفانه همین ایدۀ مرا با تحلیل خود من به عنوان ایده ای از آن خودش بیان کرد و مبلغی احسنت و آفرین از مجری این شبکه پانکوردی ضد تورک و ضد آزربایجان گرفت و آن را شعار سال و سرلوحۀ کارشان قرار دادند! وااسفا به حال ملت تورک ما که قدر نخبۀ روشنگرش (همچو من) را نداند و نخبگان سیاسی ضد تورک و ضد آزربایجان ملت رقیب از نظرها و حاصل عرق ریزی روح نخبگانش در جهت منافع ملی ملت خودشان و بر ضد منافع ملی ملت تورک بهره ببرند ولی سایتهای خودش از درج نظرهای این نخبه به بهانه های واهی مثل "معلوم نبودن هویت این شخص" و "طولانی بودن نوشته ها و مقالات" و امثال این خزئبلات خودداری کنند. البته و صد البته باندبازان حرکت ملی آزربایجان دیر یا زود بی گمان در آینده افشا و پشیمان خواهندشد اما پشیمانی خیلی دیر خواهدبود (بی تردید).  

نوشته هایم را فقط برای درج در آذوح می فرستم

با توجه به آنچه آوردم از این به بعد  مقاله هایم را فقط و فقط به سایت دانشجویی و پرخواننده و ممتاز "آذوح" می فرستم و خودم را تنها در کنار اهل علم و انصاف و عمل، فعالان باسواد و بی ادعا و صادق و تیزهوش و بی ریا و بی ادعای حرکت ملی همچون امیر مردانی، مبارزی از دیار قهرمان سولدوز، که تن و جانم قربان آن خاک پاک دشمن ستیز باشد،  می دانم چرا که با افتخار فراوان اعلام می کنم من هم اؤیرنجی و اؤیرتمن (دانشجو و استاد) هستم وهر چه دارم از گرد زیر کفش استادان خودم و دوستان و دانشجویان بی ادعا و صادق حرکت مقدس ملی آزربایجان دارم. باید اذعان کنیم که علی رغم هیاهوی بسیار کسانی که از گرایشات سیاسی ضد تورک خود دست برداشته و بعدا و خودخوانده خود را سردمدار حرکت می شمارند، حرکتی که ما به اسم حرکت ملی آزربایجان جنوبی می شناسیم، اساسا و در بنیاد و بنیان حرکتی دانشگاهی و با ماهیتی دانشجویی (اؤیرنجیسل) است ( اعتراضات دانشجویان به پرسشنامه صدا و سیمای نژادپرست و پانفارس جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1374 که سرآغاز جنبش عظیم هویت طلبی و فاز جدید حرکت ملی آزربایجان بود که از دانشگاههای تبریز و تهران شروع شد و به طبقات دیگر و قشرهای دیگر جامعه نفوذ و رسوخ کرد که این روند و پروسۀ مقدس هنوز ادامه دارد). این حرف ما به این معنی نیست که طیفها و اقشار مختلف جامعه در حرکت ملی بی تأثیرند یا ما بدانها کم لطف و بی التفاتیم. نه هرگز. بلکه ما گرانیگاه و نقطۀ ثقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی را بحق دانشگاهها و دانشجویان و حرکات دانشجویی می دانیم و البته قدرشناس تمامی اقشار غیردانشجو و فعالان ممتاز حرکت ملی، الگوهای برجسته ای چون عباس لسانی قهرمان مبارزه با استعمار داخلی و خارجی، یک کسبه عادی، اما حرکت آفرین و طوفانساز باسواد و نخبه و ممتاز و الگو از هر جهت برای تمامی فعالان و مبارزان صادق حرکت ملی آزربایجان، حتی دانشگاهیان و دانشجویان نیز هستیم. جایی که دانشگاهی به اندازۀ لیاقت و علمش حرکت نکرد دیگری برمی خیزد و دنیایی را پر از نور و آگاهی و حرکت می کند و این یک امتیاز است: رسوخ و اشاعه حرکت ملی به تمامی اقشار و طبقات جامعۀ آزربایجان و محدود نشدن ان به قشر نخبه و دانشگاهی.

 آری! قدر استاد و دانشجو و دانشگاهی را دانشجو و اهل فن و اهل علم، همچون سایت آذوح می داند نه مدعیان باندباز. و نشر نکردن آراء و نظرهای همچون منی در سایتها، نه نشانۀ ضعف فکر و قلم و ایدۀ همچو منی، بلکه ضعف کلیت حرکت ملی آزربایجان در فضای مجازی است و در آسیب شناسی حرکت ملی باید کار کنیم. من نیز کار می کنم اگر عمری از طرف خدا باشد و اگر زنده بمانم و بتوانم کلید کیبورد را بفشارم. نکتۀ دیگر این که طولانی بودن نوشته ها و مقالات من و امثال من هرگز دلیلی بر بی ارزش بودن آنها نیست. عزیزان خواننده، از دانشجو و غیر دانشجو بهتر است از تنبلی و مفتخواری و کوتاه خوانی دست بردارند. در تمامی ژورنالهای علمی- پژوهشی همۀ دانشگاههای جهان به نویسندۀ عالم و اهل فن در حدّ 20 تا 30 صفحه امکان می دهند تا تز و پورپوزال و ایده و عقیدۀ خود را بپرورد و تبیین و تحلیل علمی کند، متأسفانه برخی از سایتهای ما تا حدّ یک صفحۀ فیس بوکی و یک کامنت خود را کوچک و محدود کرده اند! این چه شیوه ای است؟ از کجا پیداشده است. مگر می شود موضوعات مهم و گسترده و پیچیده ای چون استعمار و مانقورتیسم را در یک صفحه یا پنج صفحه یا ده یا بیست صفحه خلاصه کرد؟ من یک کتاب بیش از 500 صفحه را با زجر و زحمت و شب بیداری و همت تمام و زحمت فراوان با وجود مشکلات زندگی و غم نان نوشتم تا برای تاریخ استعمار ملت تورک آزربایجان جنوبی به دست استعمار صلیبی غربی و پان ایرانیسم و مانقورتیسم نوکر آنها یک "پیش درآمد" (گیریش- پیش مقدمه) علمی- پژوهشی باشد و کوشیده ام در مقدمه آن رویکرد و روش شناسی درستی را برگزینم و پی و پایه و تَمَل و Bace کارم علمی و مشخص و معلوم باشد. افسوس که تنها سایت آذوح آن را نشر کرد به این آدرس:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=697

و متأسفانه ، با توجه به اهمّیّت موضوع، چنان که از آمار سایت آذوح پیداست، عده قلیلی این کتاب را دانلود کرده اند و طبعا همه دانلود کنندگان اندک نیز ان را نخوانده اند!! به راستی برای که و برای چه می نویسم؟ من بی هیچ شکی اعلام می کنم که عدۀ ایرانیستها و پانفارسها و به ویژه پانکوردهای ضد تورک و ضد آزربایجان که نوشته های تمامی فعالان حرکت ملی را از جمله کتاب و نوشته های مرا دانلود و از آن و ایده های مطروحه در آن به نفع منافع ملی خودشان و به ضرر ملت تورک آزربایجان سوء استفاده کرده  و می کنند، خیلی بیشتر از انسانهای تورک خودمان و فعالان حرکت ملی انسان دوستانه و انسان مدار و دموکراتیک و مقدس آزربایجان ما بوده است. افسوس! افسوس و دریغ و درد بر ما! کمی بیندیشیم. این طور نمی شود یاران. ما به کجا می رویم؟! خود من از کسانی هستم که بیش از 3000 مقاله از نوشته های فعالان حرکت ملی آزربایجان جنوبی حتی مقالات، خبرها و نوشته های به ظاهر ساده و بی اهمّیّت و در اصل پر اهمّیّت را یک به یک خوانده، جمع آوری و مرتب و فایل بندی کرده و در اختیار کسانی که می خواهند قرار داده ام و هرگز به ذهن و زبان نیاورده ام که حرکت ملی ما منفعل و Passive  شده است و امثال این حرفها و نظرهای دلسردکنندۀ دشمن شادکن بلکه برآنم که حرکت ملی ما مثل آتش سوزان زیر خاکستر گسترده و عمیق می شود و این سکوت، سکوت انفعال نیست سکوت پختگی و تصمیم برای اقدام نهایی بزرگ و آرامش پیش از طوفان است.

کسی که مثل من مقاله و کتاب می نویسد به خوبی می داند که نظم دادن و آراستن مقاله و کتاب از دیدگاه نظم منطقی و موضوعی و ایجاد یک ساختار منظم و الگومدار بر اساس پیرنگ که عنصری عنصر دیگر را نقض نکند تا چه اندازه مشکل است. حال این همه زحمت بکشی و کسانی با باندبازی از درج آن خودداری کنند فقط امثال من می دانند چه دردی است.

بهترین راه حل خواندن مقالات طولانی و کتابها در اینترنت چیست؟

علاقه مندان به فهم ذات و ماهیت حرکت ملی آزربایجان جنوبی و فعالان ملی عزیزتر از جان حرکت ملی مان، می توانند با یک کپی پیست ساده این مقالات و نوشته های طولانی من و امثال من و حتی نوشته های کوتاه تر را روی  Word منتقل کنند و با حوصله و سطر به سطر بخوانند و نکته برداری کنند و منابع و مراجع آن را هم کپی پیست کنند تا کار علمی دقیق با رفرنس دقیق باشد. دانلود کتابها نیز بهرتین راه حل برای بهره برداری از آنها و پخش آنها برای بیدارسازی آسیمیله شده ها است. در ضمن با گردآوری این مقالات و نوشته ها، که حاصل هزاران هزار ساعت وقت و انرژی و تأمل و تحلیل و سوزاندن میلیونها سلول خاکستری مغز و دلسوزی و ملت دوستی و بشردوستی مقدس فعالان حرکت دموکراتیک انسان دوستانه و حق طلبانه ملت تورک آزربایجان است، می توانیم آرشیو و کتابخانه ای الکترونیکی ارزشمند و گرانقدری برای پخش بین جوانانمان و بیدارسازی و بوزقوردسازی (به جای مانقورتسازی) داشته باشیم . این کار با تنبلی و پخته خواری و زودرنج بودن و کوتاه خوانی به بهانۀ مختصر و مفید خوانی امکان ندارد. حرکت ما با توجه به قدرت اهریمنی و مهیب مخالفانمان که همه امکانات، ثروتها و قدرتهای ضد تورک جهان متفقاً پشت سر آنها هستند، حرکتی دیربازده است و ما ناگزیر به دادن هزینه های کلان هستیم اما هرگز عقیم نیست چون پایه ها و مبناها و بنیانهای محکم دارد: حقوق بشر برای همه ابنای بشر. بر خلاف نژادپرستی پان ایرانیسم حاکم بر ایران و مغزهای پانفارسها که شعارشان این است: همه برای فارس و فارس برای همه! یعنی همه ملتها و ثروتهای ایران متعلق به فارس و در خدمت فارس (شما بخوانید پانفارسیسم و پان ایرانیسم ضد تورک و ضد عرب و ضد بلوچ و ضد غیرفارس) و زبان فارسی و افکار نژادپرستانه بی ارزش پان ایرانیستی برای همه ملل فارس و غیرفارس!!!

 این کار مقدس یعنی فعّال این حرکت مقدس بودن با نازک نارنجی بودن و زودرنج بودن و راحت طلبی و مفتخواری و پز دادن نمی شود. باید زحمت کشید باید فداکاری کرد و از خود و منافع شخصی خودمان برای منافع ملی مان، مثل رهبر فقیدمان ابوالفضل ائلچی بَی بزرگ، به راحتی گذشت.

از دیگاه علمی نیز اطلاعات و معلومات زیاد، کلان، همه جانبه و گسترده و عمیق لازمه کار ماست. جامعۀ معلوماتی عظیم، علم (معلومات نظام یافته و طبقه بندی شده و مرتبط و منظم) و به تبع آن عالم (بیلگه، بیلیجی) درست می کند. کاری که من در طول سالیان دراز تحقیق و تعمق و تأمل و تحلیل و نوشتن و تبیین کرده و می کنم و می دانم و خوب می دانم که نوشتن بی مزد و پر زحمت این همه مطلب مهم که بعد از هوا و آب و غذا از اهمّ مهمات برای ملت تورک آزربایجان) است ، با وجود تمامی مشکلات زندگی (غم پول و فرزند و نان و جامه و قوت) و از سوی دیگر نشر نشدن حاصل زحمات و فشردۀ افکار و ایده ها توسط به اصطلاحات سایتها و وبلاگهای حرکت ملی آزربایجان چه دردی است. پس کسانی که مقالات و کتابهای مرا و امثال مرا درج نمی کنند، حق طلبان ملت تورک ما و تمامی حق طلبان ملل دیگر ایران را از امکان خواندن و بهره برداری از فکر و نظر و ایده من و امثال من محروم می کنند و این اسمش در آبرومندانه ترین تعبیر می شود: سانسور! و ما به خاطر همین سانسور حاکمیت ضد تورک حاکم بر ایران است که با نام مستعار می نویسم و اگر قرار باشد فعالانی از جنس خودمان دوباره و به بهانه هایی ما را سانسور کنندف با هر امکانی که داریم، با قلم و غیر قلم با این تفکرات و رویکردها و عملکردها مبارزه خواهیم کرد.

این پاسخ کسانی است که می پرسند "آیا حرکت ملی دچار انفعال شده است"؟ نه! هرگز دچار انفعال نشده است تنها باید آنهایی که اسم فعال روی خود گذاشته اند و باندبازی می کنند و با این باندبازی خواسته یا ناخواسته، به کام دشمنان خونخوار پان ایرانیستمان حرکت می کنند دیگر از باندبازی دست بردارند و تمامی آرا و افکار را از هر کسی باشد، و بودنشان بهتر از نبودنشان است، درج کنند.

از این به بعد کسانی که در پی تخریب فعالان حرکت ملی آزربایجان به بهانه کمتر اختلافی در نظر و ایده یا به بهانه نبودن در باند خودی باشند یا بخواهند با باندبازی سانسور را جانشین آزادی انتشار و تضارب آرا کنند از انتقاد من و همفکرانم در امان نخواهندبود. والسلام

اوجالان ساوالان                24/ 07/ 1394   16           - 2015-10

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter