English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

نشانه شناسی در برنامه توهین آمیز فیتیله ماهرانه طراحی و اجرا شده است.

گونئی نیوز:هتلی که سمبل ایران است و البته رییس و صاحب هتل هم قاعدتا فارس زبان است. پدر و پسری که ترک زبان هستند و قاعدتا هیچ سهمی در هتل ندارند بلکه در یکی از اتاقهای این هتل مستاجر هستند ،دقیقا مطابق ایدئولوژی پان ایرانیستی که فارس را صاحب اصلی ایران میداند و ترکها را مهاجرینی که هیچ حقی در آن ندارند.

جواني كه لباس قرمز هويت طلبي را بر تن نموده است و تركي حرف مي زند.

مستاجرین ترک به اعتراض برخاسته اند و با جاروجنجال میخواهند هتل را ترک کنند بهانه شان هم این است که هتل بو میدهد. پان ایرانیستها به این نتیجه رسیده اند که خواست اصلی حرکت ملی آزربایجان جداشدن از ایران و استقلال طلبی است.

اما رییس فارس ، بسیار متمدنانه و دموکراتیک برخورد میکند با ادب تمام از مستاجرین ترک میخواهد که هتل را ترک نکنند چونکه منافعش به خطر می افتد اما ترکها با سماجت آمیخته با حماقت فقط حرف خود را میزنند. پدری که معرف نسل قدیم است و از نسل جدید حرف شنوی دارد.

رییس فارس،اما با متانت و وقار، از محاسن و امکانات هتل میگوید از اتاقی که رو به دریاست و پرندگانی که بطور سفارشی جلوی پنجره پرواز میکنند، هرچند این نشانه ، مصداق خارجی در هتل ایران برای ترکان ندارد اما اتاقهای فکر راسیسم از چند سال قبل تبلیغات دروغین را برای همین روزها راه انداخته اند و هرسال خبر میدهند که سازمان ملل، تبریز را در بین شهرهای ایران بهترین شهر از نظر امکانات برای زندگی انتخاب نموده است.هرچند حتی یک لینک ناقابل از خبر مربوطه در هیچ کجای سازمان ملل وجود ندارد.

اما ترکها قانع نمیشوند چون اهل منطق نیستند حتی سراغ مترجم را هم میگیرند چون از دید شوونیسم فارس، ترکها زبان نفهم هستند و زبان بین المللی فارسی را متوجه نمیشوند.

با این همه ارباب فارس، که خیرخواه مستاجرین ترک است موضوع را پیگیری میکند و با ذکاوت خودش ، منشاء بوی بد را پیدا میکند بله دهان جوان ترک. هر وقت که جوان دهن باز میکند بوی گندش همه را آزار میدهد .از دید شوونیسم حاکم، زبان و فرهنگ و هویت ترک آزربایجان ، متعفن و آزاردهنده است .ارباب فارس بیکار نمینشیند و در نقش درمانگر و منجی ظاهر میشود با خوشبوکننده و اسپری به رفع این عیب میپردازد، سمبلی از تلاش شوونیسم حاکم در هویت زدایی از ملت ترک آزربایجان .

پدری که نهایتا به اشتباه خود پی میبرد و از ارباب فارس طلب بخشش میکند نسل قدیم که دنباله رو هویت طلبی نسل جوان آزربایجانی است ، نسلی جوانی که پیشتاز حرکت مدنی هویت طلبی و استقلال خواهی است.

این برنامه هرچند با سفارش اتاقهای فکر سیاه، ساخته شده است ولی نشان از جمود فکری و عقب ماندگی حاملان این تفکر دارد. اینان حتی به پیرامون خود نیز بی توجه هستند و احقاق حقوق ملتها را در دنیای امروز نادیده گرفته و نعل وارونه میزنند همین چندروز قبل دولت کانادا با حضور اقلیتهای قومی حتی از افغانستان و هند و …تشکیل شد و به تنوع قومی و فرهنگی رسمیتی چندباره بخشید.

اهداف طراحان این سناریو چه میتواند باشد؟ کشاندن ملت آزربایجان به درگیری و خشونت ،شناسایی فعالین گمنام، امنیتی کردن آزربایجان در آستانه انتخابات مجلس و بهره برداری از آن یا استفاده جناحهای شوونیسم بر علیه یکدیگر ، یا سوپاپ اطمینان جهت کاهش خطرات بعدی؟

اهداف این سناریوی شوم هرچه که باشد ملت آزربایجان باید هشیاری و متانت خود را حفظ کند و بازیچه بیانیه ها و فراخوانهای مجهول الهویه قرار نگیرد برعکس باید فعالین شناخته شده و خوشنام و باتجربه در سریعترین زمان

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter