English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

تاوان سنگین هویت طلبی در کشور موسوم به ایران- محمد تبریزلی

    داستان از این قرار است که دومین فرزند بنده هنگام تولدش به خاطر مسافرتم نامش را به پیشنهاد مادرش لادن نام نهادند . تنها دلیل خانمم برای نام نهادن لادن هم نام لاچین بوده که خواهر بزرگ اومی باشد .

    پس از بازگشت و پیشنهاد بنده نام فرزندمان را آی ناز نهاده و تا به امروز هم آی ناز نامیده شده و به همین نام هم شناخته شده است ؛ به هر حال با فرارسیدن سن آی ناز به پانزده سالگی طبق قوانین ثبت اسناد ایران و بنا به تأکید وزارت آموزش و پرورش نسبت به دریافت کارت ملی و عکس دار نمودن شناسنامه ی آی ناز  همراه با اقدام به این کارها خواستیم نام آی ناز هم در شناسنامه به همین نام تغییر یابد ، غافل از این که در یک وادی قدم می گذاشتیم که هر کس را یارای مقاومت و ایستادگی در آن نیست و اینان چنان در منجلاب باستان گرایی پان آریایی و آپارتاید قومی فرو رفته اند که به این زودی ها نجاتی برایشان متصور نمی باشد .

    خلاصه وار می نویسم اینکه دیکتاتوری نژادی تا آنجا پیش رفته که بعد از آزار و اذیت های اداری بسیار و صرف هزینه های گزاف در دادگاهی که با وقت قبلی به همراه دختر معصوم خود حاضر شده بودم ، آقای وهاب دانش پژوه ! رئیس دادگاه شعبه ی دوم حقوقی تبریز جلوی چشمان بنده علی رغم دلایل و مستندات بسیار و استشهادیه محلی که ارائه کرده بودم فرزندم را بازجویی و حتی با سؤال های وارونه راستی آزمایی می کرد !

     و نکته ی دیگری که می خواهم بپردازم نامه ایست که آقای قدیر محمد پور معاون حقوقی و اسناد هویتی استان آذربایجان شرقی به رئیس اداره ی ثبت احوال تبریز ارسال کرده که در آن قید گردیده " به استناد بند های مندرج در شرح اقدامات دستور العمل تغییر نام شماره ی 153226/1 مصوب اسفند 1390 شورای عالی ثبت احوال و تفویض اختیار شماره ی 8814/13/2 مورخ 7/ 2/ 1390 سازمان با تغییر نام : لادن. ر به واژه ی درخواستی ( آی ناز) موافقت نگردیده است .

   نکته ای که توجه به آن ضروری می نماید این است که با افشاندن دوباره ی تخم " نفرت از هم نوع " ، " نفرت از دیگران " ، " خود ستایی نژادی  و پیشروی تدریجی به سوی قدرت نژاد پرستانه " بیش تر از هر زمان دیگری تشدید می گردد و همزمانی این انسداد فکری و استبداد قومی در قومیت فارس با بیداری ملی که در دیگر ملیت های غیر فارس آشکار گشته ، آینده ای از برخورد و تصادم را ترسیم می نماید که جبر تاریخی حاکم بر حوادث امروزی ، بر آیندگان تحمیل خواهد کرد .

    رنسانس فکری در آذربایجان که جمعیتی نزدیک به نصف جمعیت ایران را شامل می شود خیلی زود موجبات نگرانی پان فارسیزم گشته و آن ها را بر آن داشته که با وسایل و دستاویز های گوناگون سد راه این سیل عظیم بشوند ، غافل از اینکه در سی سال گذشته خیزش های ملی – میهنی که در اقصی نقاط جهان به وقوع پیوست ، علاوه بر تشکیل کشور های مستقل بسیاری ، تعداد مناطق جغرافیایی که خود مختاری خود را به دست آوردند از تعداد استان های ایران بیش تر بوده است .

                                                                         باشد که درس عبرتی برای تمامی آیندگان باقی بماند .

                                       

                                                                                               محمد تبریزلی 15/7/1394

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter