English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه دانشجویان دانشگاه تبریز در پی اهانت صداوسیما: جنبش دانشجویی آذربایجان جوابتان را خواهد داد

آذوح: بیانیه جمعی از فعالین آذربایجانی دانشگاه تبریز در اعتراض به توهین وقیحانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چشمتان روشن سردمداران حکومت ایران

چشمتان روشن از اینکه‌‌ نگرش فاشیستی و شئونیستی نسبت به ملت شریف آزربایجان جنوبی در سراسر کشور ممالک محروسه ی قاجار شایع گردیده است.

این بار از شبکه دو تلویزیون رسمیتان ،ملتی را به سخره میگیرید که روزی به خاطر آزادگی حاضر بود ایالت آزربایجان را از ایران جدا کند،اما این ملت جنگید تا شما هایی که زمانی در فلاکت و بیچارگی زندگی میکردید را آزاد بنماید اما غافل از اینکه دشمنی به ظاهر دوست را به آزادگی دعوت میکند که در سال های بعد به خود این ملت تجاوز مینماید و استعمار میکند و تاریخش را به سخره میگیرد و سر انجام هویتش را تحریف مینماید تا نامی از ملت تورک آزربایجان جنوبی نماند.

سیاست های شئونیستی و فاشیستی شما تازگی ندارد شما پای در رکاب شاهان پالان دوزی(پهلوی) گذاشته اید که سرانجامی جز فلاکت و نابودیشان نصیبشان نشد.

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز از این اقدام نژاد پرستی صدا و سیما را محکوم نموده و به شما اعلام میداریم اگرچه مسئولین دانشگاه های تبریز را از میان خود فروخته های بی بند و بار و عوامل اطلاعاتی انتخاب کرده اید تا جنبش دانشجویی آزربایجان را فلج کنید اما این جنبش دانشجویی آنقدر عرضه و شرف دارد که در تاریخ پیشرو بیداری ملت آزربایجان بوده و امروزه نیز هست، و خواسته ای که از شما دارد این است که پای خویش را از دم شیر بردارید و حقوق پایمال شده ی ملت شریف آزربایجان را به خودشان برگردانیده و به سیاست های کثیف و کهنه ی خودتان همچون کردیزه کردن غرب آزربایجان، تحریف و به سخره گرفتن هویت تورک های سراسر کشور پایان دهید.در غیر اینصورت نظاره گر نابودی تخت و تاجتان خواهید بود.

یاشاسین آذربایجان

گلجک بیزیمدیر.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter