English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

سه سوال عمده در مورد خشونت علیه زنان و پاسخ از سوی اصحاب قلم آذربایجان- یاشین زنوزلو

25 نوامبر به عنوان سالروز منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده است، مساله ای ملموس که اهمیت آن را هم به عینه و هم با استناد به آمار موجود میتوان به راحتی درک کرد. در این راستا مصاحبه ای با اصحاب قلم آذربایجان که دستی در حوزه مسائل زنان نیز داشته اند انجام داده ام تا نظر آن ها را در مورد سه سوال رایج در مورد خشونت عیله زنان جویا شوم. در این مصاحبه از خانم ها «فرانک فرید»، «فاخته لونا زمانی»، «نفیسه محمدپور»، «رقیه کبیری»، «سوسن نواده رضی» و «نگار خیاوی» پرسیده ام:

- 1- آیا شما شاهد تجربه ای از خشونت در محیط خانواده، محل کار یا اجتماع برای خود یا دیگری بوده اید؟ لطفا تجربه عینی خود را در این زمینه بنویسید.

- 2- از چهار خشونت غالب روانی، جنسی، اقتصادی و فیزیکی کدام یک در جامعه مربوطه بیشتر مشاهده میشود و دلیل ترویج این نوع خشونت به نظر شما چیست؟

- 3- به نظر شما بهترین راهکار برای محدود کردن و درنهایت از میان برچیدن اینگونه خشونت های رایج چیست؟

پاسخ هایی که دریافت کرده ام مرا به این نتیجه اساسی رسانید که با تدوین و پیش بردن برنامه ای مستمر می توان ریشه همه اشکال خشونت را در هر دو حوزه خصوصی و عمومی خشکاند، لذا سه گام اساسی برای رسیدن به این مهم عبارتند از:

- باور به توانمند بودن زنان

- برنامه ریزی های مستمر

- و صبر و تحمل مورد نیاز برای هر جنبش اجتماعی.

مصاحبه های مذکور را با کلیک کردن بر لینک زیر می توانید به تفصیل بخوانید - یاشین زنوزلو

http://feministschool.com/spip.php?article7834

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter