English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

پان چیست ؟؟؟ - قافلان یورد

وزیر ارشاد حکومت فارسی:

{ هنر زبان گویای مردمان سرزمین پارسه است.. تلاش خواهم کرد با کمک نخبگان فرهنگی و پاسداری از زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام راه را بر نفوذ فرهنگ بیگانه ببندیم. خواهم کوشید فارسی زبانان جهان را بار دیگر گرد هم آوریم و اتحادیه فرهنگی فارسی زبانان را تقویت کنیم. بر این باورم جهان کنونی تشنه است. تشنه شنیدن پیام اسلام، تشنه شعر و ادب فارسی، تشنه خط و نقاشی مینیاتوری ایرانی... » }

http://maasat.rozblog.com/Forum/Post/107

همه ما خواسته یا ناخواسته با این واژه هر روز سروکار داریم و با انگ های مختلفی از جمله پان تورکیسم مواجه می شویم. ولی خوشبختانه یا متاسفانه اکثر افرادی که از این واژه برای محکوم کردن ترکان ایران و جوانان آزربایجانی استفاده می کنند معنی این حرف را اصلا نمی دانند.

پان از نظر لغوی در زبان یونانی به معنای " همه " است و پان در اصطلاح سیاسی به معنای یکی کردن تمام ملت ها با زبان و فرهنگ خود میباشد. بعبارت بهتر، پان یعنی همه را بر اساس خواسته خود انگاشتن و دیگر هیچ است. مثل: پان آریاییسم (همه آریایی انگاری)، پان فارسیسم (همه پارس انگاری)، پان ایرانیست (همه ایرانی انگاری) و... و اساساً برداشتی که از پانها می شود عبارت است از ناسیونالیست های افراطی چه در زمینۀ وطنﭘرستی، چه در زمینۀ دینداری. افراد پیرو این تحجر (چون نمی توان اسم آنرا تفکر گذاشت) طرفدار عدم برابری افراد هستند و خود را بواسطۀ نژاد یا ..... از سایر انسان ها برتر می دانند و بدین لحاظ فرهنگ و زبان و ملیت خود را برتر از دیگران میدانند و درصدد حذف فرهنگهای دیگر و تحمیل زبان و فرهنگ خود اقدام می کنند.مشخصه تهجر پان، دیگر ستیزی است هم در زمینه فرهنگ و زبان هم در زمینه اقتصاد.

آیا واقعا ما ترکان ایران و آزربایجانی ها انسان هایی هستیم که خود را برتر از دیگران می دانیم و زبان و فرهنگ ملتها و اقوام دیگر را ممنوع کرده ایم؟ و یا این دشمنان تورک و آزربایجانند که خود را برتر از دیگران می دانند؟ جواب این سوالات را می توان در رفتارهای این افراد دید.

نتیجه:کسانی که فعالین هویت طلب آزربایجان را پان ترک خطاب می کنند یا عمدا هدفشان دشمنی با حقوق ملی و مدنی یک ملت است و خود مستحق کلمه پان هستند یا ناآگاهند که در اینصورت بدلیل تهمت و افترا مرتکب گناه کبیره هستند.

با توجه به اینکه کلمه "پان" بار منفی دارد هدف پان ایرانیستها و پان فارسها از از انگ زدن به ملت آزربایجان، این است که از احقاق حقوق ملی فرهنگی و زبانی آن جلوگیری کنند.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter