English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

علل و شاخصه های تغییر زبان ترکهای تهران- عباس داورنیا

آذوح: کتاب "علل و شاخصه های تغییر زبان ترکهای تهران" نوشته ی آقای عباس داورنیا، یکی از جامعترین تحقیقات در رابطه با سیاستهای شوونیستی رژیمهای ایران و پهلوی است.

ایشان در مقدمه ی این کتاب می نویسد: "در جوار نتایج اصلی به نتایج فرعی دیگری رسیدیم. موقع انتخاب نمونه به کلاسهای درس در معیت معاون مراجعه کردیم. اول گفتیم دانش آموزان عرب دستانشان را بلند کنند. بعد گفتیم دانش آموزان گیلک دستهایشان را بلند کنند. تا اینکه نوبت به دانش آموزان ترک رسید. دانش آموزان از اینکه خود را ترک، عرب و گیلک معرفی کنند خجالت می کشیدند و اغلب همکلاسی هایشان آنها را لو می دادند. و برخی در زنگ تفریح می آمدند و خود را معرفی می کردند و در جواب این سوال که چرا خود را معرفی نکردی می گفتند خجالت کشیدیم.

فرضا اگر این تحقیق بر روی فرزندان فارس زبان چه در آن موقعیت ذکر شده و یا چه در دیگر نواحی غیرفارس ایران مثلا استانهای شمالی یا استانهای ترک نشین انجام می گرفت آیا آنها هم از معرفی خود خجالت می کشیدند؟ یا با افتخار خود را فارس معرفی می کردند؟ چرا یکی هویت خود را پنهان می سازد و دیگری برعکس حتی در مباحث عمومی هم به هویت خود(فارسی) اشاره می کند؟"

کتاب حاضر که اولین بار در سال 1385 انتشار یافت در واقع شکل خلاصه شده ای از رساله ی فوق لیسانس رشته ی پژوهش علوم اجتماعی است که ایشان در دانشگاه آزاد واحد رودهن در بهار سال 1384 تحت عنوان "بررسی عوامل موثر در تغییر زبان آذربایجانیهای(ترکان) تهران" نگاشته و مورد دفاع قرار گرفت.

آقای عباس داورنیا در مقدمه می نویسد: "تنها عاملی که انگیزه اصلی من در انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه و تبدیل آن به کتاب بود، احساس رنج و فشار اجتماعی وارده به شهروندان ترک ایران ناشی از عدم انعکاس زبانشان در رسانه ها یا آثار منتشره از ارگانهای دولتی، فرهنگی، آموزشی، علمی و... در کنار زبان فارسی است.

چرا روند نهادهای آموزشی- فرهنگی دولتی، افراد و جوامع دو زبانه ی طبیعی را با صرف هزینه های گزاف مادی و معنوی به سمت یک زبانگی تشویق و سوق می دهند؟ در این تحقیق کوشش شده علت تک زبانه کردن ترکان تهرانی به تک زبانی فارسی ریشه یابی شود. نقش حاکمیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته در این امر عوامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی دخیل اند که در طول بحث به طور جداگانه یا تلفیقی به آثار هر یک از آنها اشاره خواهد شد."

این کتاب بسیار ارزشمند در یازده فصل و 186 صفحه به بررسی علمی این موضوعات می پردازد.

برای دانلود این کتاب بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2059

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter