English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

سهم تُرکان از ایران (بخش پنجم-مسئولین عالیرتبه ی کشور)- بابک شاهد

تفکری عمومی در ایران دال بر این موضوع وجود دارد که گویا تُرکهای ایران به دلیل شیعه بودن و همسانی مذهبی با فارسها امکان ترقی در بروکراسی موجود را دارا می باشند و تفاوتی در این باب میان تُرکها و فارسها وجود ندارد. به خصوص در میان عموم مردم چنین تفکری شایع گشته است که گویا تُرکهای ایران که وابسته به نظام می باشند اداره ی کشور را در اختیار دارند و ایران توسط تُرکها اداره می شود. مطالعه ی آماری افراد موجود در نهادهای حساس دولتی و اداری نشان می دهد که تُرکها کوچکترین سهمی از اداره ی کشور ندارند و این امر محتص تُرکهای مخالف حاکمیت نبوده و حتی تُرکهای خودباخته و سرسپرده نیز نتوانسته اند به سمتهای کلیدی در ایران ارتقا نباید. مطالعه ی قومیت فرماندهان عالیرتبه ی سپاه پس از انقلاب و فرماندهان عالیرتبه ی موجود، افراد موجود در شورای نگهبان، افراد موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای کلیدی نشانگر این است که این نهادها منحصراً در اختیار قومیت فارس می باشد. در جداول و نمودارهای ذیل به بررسی قومیت سران عالیرتبه ی ایران که هم اکنون اداره ی کشور را بر عهده دارند خواهیم پرداخت.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سایت اینترنتی خویش مسئولین عالیرتبه ی جمهوری اسلامی ایران را افراد ذیل بیان می کند:

http://www.araznews.org/fa/Archives/23408

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter