English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

نامه سرگشاده به نمایندگان محترم اقلیت های مذهبی- تایماز اورمولو

مرقومه عالیجنابان به تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزاروسیصد و نود و پنج حاکی از نگرانی جامعه ارمنی ایران و درخواست مجازات فعالین آزربایجانی مایه تعجب هر فرد بی طرف و مطلعی در خصوص روند تاریخی و سیاسی صد سال گذشته و روابط بین شهروندان آزربایجانی در دو سوی ارس و ارامنه را فراهم آورد.

جنابان آقایان روبرت بگلریان ، کارن خانلری و یوناتان بت اولیا

مرقوم فرموده اید که اقداماتی طی زمان متاخر به انجام رسیده که گویا باعث نگرانی جامعه ارمنی شده است . اما هیج ذکری از جزئیات یا محتوای تهدیدات نشده است .همانگونه که قطعا به سبب کبر سن و نزدیکی وقایع و حضور مستقیم ارشد خاندان عالیجنابان نمایندگان محترم در خصوص قتل عام ها ، تجاوز به نوامیس و تاراج دارایی های اهالی ترک و یهودی شهرهای اورمیه ، خوی ، سلماس ، نقده ، صائین قالا ، مهاباد ، کهنه شهر ، دیلمقان ، میاندواب و روستاهای تابعه از طرف قشون ارمنی - آسوری در سالهای پایانی جنگ اول جهانی اطلاع کافی و وافی دارید و می دانید که این وقایع تاریخی جیزی نیست که قابل کتمان یا پشم پوشی باشد. و قطعا بهتر از هر کس دیگری می دانید که اهالی ترک مسلمان هیچگاه از در انتقام گیری و کشت و کشتار متقابل در نیاندند و جان و مال و نوامیس مسیحیان که دستشان تا مفرغ به خون همسیایگانشان آلوده بود در طی صد سال گذشته همیشه در امان اهای ترک محفوظ مانده و خواهد ماند.

با توجه به جریان وقایع ماضی ، کاش ایضاح می فرمودید چه شده و چه اقدامی انجام شده است که مایه نگرانی ارامنه را فراهم نموده است ؟! آیا اعتراض صلح آمیز اهالی ترک - مسلمان آزربایجان به اشغال بیست و اندی سال اراضی آزربایجان و نگرانی از وقوع جنایاتی نظیر خوجالی توسط جلادان داشناک مایه نگرانی شده است ویا نارضایتی از شعارهای مرگ بر ترکیه و آزربایجان مشتی اهالی ارمنی که با پشتیبانی دولت ایران ضمن به آتش کشیدن پرچم کشورهای دوست و برادر ترکیه و آزربایجان موجب خدشه دار شدن روابط ایران و کشورهای مذکور می شود شما را نگران کرده است ؟!

آقایان نمایندگان

آیا وقت آن نرسیده است که خیمه شب بازی آوریل برچیده شود ؟!

آیا جز این است که ادعای موهوم تاریخی که ادله آن در آرشیوهای ارمنستان به گروگان گرفته شده و سیاست خصمانه و غیر انعطاف پذیر ارمنستان در این ارتباط (که ارامنه را در ردیف فقیرترین کشورهای جهان قرار داده است ) سایه بر سر این نامه دارد؟!

آقایان نمایندگان

درخواست مجازات فعالین آزربایجانی چاره درد شما نیست . مواکدا درخواست می نماید با مراجعه به وجدان و آموزههای دینی مسیحیت قبل از آنکه اتهامات موهوم و بی اساس را متوجه یک ملت نمایید از دولت ایران و دولت ارمنستان و پشتیبانانش در کرملین بخواهید تا به اشغال غیرموجه اراضی آزربایجان پایان دهند تا بدینوسیله ضمن اعاده صلح برای ملت ما و شما چاره ای نیز برای آلام بی شمار ارامنه که در بیچاره گی و فقر روزگار می گذرانند اندیشیده شود.

جناب اقای سیامک مره صدق نماینده محترم کلیمیان

جای تعجب بسیار است که شما به عنوان نماینده کلیمیان و به عنوان یک کلیمی به جای یاد آوری مظالم ارامنه و آسوریان بر علیه کلیمیان اورمیه ، صایین قالا و شهرهای دیگر آزربایجان که مظلومانه قربانی قتل عام سالهای پایانی جنگ اول جهانی شدند دست در دست ارامنه بر علیه اهالی ترک مسلمان که تاکنون هیچگاه هیچ نوع تعدی و تجاوز در حق کلیمیان نکرده اند دانسته یا ندانسته موجبات سرکوب فعالین مدنی آزربایجان را فراهم می آورید .

جناب آقای مره صدق

ایا ویران کنندگان سینکوپ کلیمیان در اورمیه و قاتل پدران شما در صد سال گذشته امروز به شما چه گفته اند که اکنون شما خواستار سرکوب خواست های اهالی آزربایجان شده اید؟!

جناب آقای اسفندیار اختیاری نماینده محترم زرتشتیان

باعث تعجب و نگرانی است که حضرت عالی روزه سکوت خود را در قبال خشکاندن دریاچه اورمیه به عنوان خواست گاه زرتشت که ادعای رزتشیان است را با امضای نامه ای موهوم و بدون پشتوانه و دلیل می شکنید. ایکاش ذره ای هم به قسم نمایندگیتان عمل می نمودید و در حد یک بار، اعتراض خود را به نابودی طبیعت در آزربایجان (که مادر همه ابنای بشر است ) ابراز می نمودید. و ایکاش با امضای نامه ای که هدفی جز خدمت به داشناکسیون و ترور ارمنی ندارد آموزه گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک را آلوده به سیاست نمی نمودید.

جنابان نمایندگان

در انتها مایلم به عرض برسانم ، فریاد حق طلبی فعالان آزربایجان و ملت غیور و صلح طلب آزربایجان هیچگاه با چنین نامه ها و اقداماتی قابل خاموش شدن نخواهد بود. ملت ترک آزربایجان هرروز بیشتر از دیروز به حقوق خود واقف تر شده و در راه ایستیفای حقوق سیاسی ، اجتماعی و زیست محیطی خود به مبارزه ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد روابطش با دول دوست و برادر ترکیه و آزربایجان محل معامله مشتی پان ایرانیست و تروریست داشناک شود. توصیه اکید خدمت عالیجنابان این است که به وجدان خود مراجعه کرده و برای حفظ منافع جوامع خود در کنار حقیقت قرار گیرند نه در مقابل آن ، زیرا حقیقت نه قابل کتمان است و نه قابل سرکوب .

با تقدیم احترام

مرقوم فرموده اید که اقداماتی طی زمان متاخر به انجام رسیده که گویا باعث نگرانی جامعه ارمنی شده است . اما هیج ذکری از جزئیات یا محتوای تهدیدات نشده است .همانگونه که قطعا به سبب کبر سن و نزدیکی وقایع و حضور مستقیم ارشد خاندان عالیجنابان نمایندگان محترم در خصوص قتل عام ها ، تجاوز به نوامیس و تاراج دارایی های اهالی ترک و یهودی شهرهای اورمیه ، خوی ، سلماس ، نقده ، صائین قالا ، مهاباد ، کهنه شهر ، دیلمقان ، میاندواب و روستاهای تابعه از طرف قشون ارمنی - آسوری در سالهای پایانی جنگ اول جهانی اطلاع کافی و وافی دارید و می دانید که این وقایع تاریخی جیزی نیست که قابل کتمان یا چشم پوشی باشد. و قطعا بهتر از هر کس دیگری می دانید که اهالی ترک مسلمان هیچگاه از در انتقام گیری و کشت و کشتار متقابل در نیاندند و جان و مال و نوامیس مسیحیان که دستشان تا مفرغ به خون همسیایگانشان آلوده بود در طی صد سال گذشته همیشه در امان اهای ترک محفوظ مانده و خواهد ماند.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter