English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه آذوح به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو: گله جک، بیزیمدیر.

سالها قبل شاید کمتر فعال ملی آذربایجان باور داشت روزی برسد که این جنبش ریشه دار، چنین قدرت بگیرد و بتواند به وزنه ای بزرگ در معادلات سیاسی منطقه مبدل شود. 21 سال قبل وقتی در 19 اردیبهشت 1374 حماسه ی بزرگ دانشجویان ترک در شهرهای آذربایجان جنوبی رقم خورد شاید آن عزیزان نیز فکر نمی کردند نسلهای آتی این چنین راهشان را ادامه دهند.

اکنون دانشجویان ترک با یاری گرفتن از روح ملی گرایی جنبش آذربایجان با تجربه تر و مصمم تر از هر زمان در راه آزادی ملت آذربایجان قدم برداشته و تمامی هزینه ها را به جان خریده اند. دهها زندانی، دانشجویان محروم از تحصیل، صدها مجروح و زخمی در جریان اعتراضات و دهها تبعید شده از وطن تنها گوشه ای از این هزینه هاست.

دانشجوی آذربایجانی امروز دیگر توانسته قدرت بسیج عمومی، نوآوری در تاکتیکها و تولید مداوم اندیشه و تزریق نشاط به حرکت ملی آذربایجان را به دوست و دشمن ثابت نماید و رژیم ایران را مجبور به قبول این واقعیت کند که دانشگاه، سنگر تسخیر ناپذیر آذربایجان است.

در قیاس با سال قبل آن چه که عوض نشده بازداشتها، احکام حبس برای فعالین ملی، اعمال فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی، خشکانده شدن اورموگولو و... است. ملت ترک آذربایجان اینها را سالیان سال است که برای رهایی خود و دستیابی به حق تعیین سرنوشت در میدان مبارزه با رژیم ایران می پردازد.

اما آن چه که عوض شده و هر روز نیز عوض می شود، و بزرگ می شود، و قدرت می گیرد، و رژیم ایران را می ترساند، نفوذ جنبش ملی آذربایجان در جان و روح ساکنان این سرزمین است.

دانشجوی آذربایجان 19 اردیبهشت را جشن می گیرد تا یادش بماند فرزندان ملت، سالها قبل، جانشان را در راه آزادی وطن فدا کردند.

19 اردیبهشت روزی است که دانشجوی ترک خود را برای جشن روز آزادی وطن آماده می کند.

ما یاد گرفته ایم گوج بیرلیکده دیر،

و باور داریم گله جک، بیزیمدیر.

19 اردیبهشت 1395

آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter