English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

انتشار کتاب ارزشمند "تبرهای مقدس بیداری بر ریشه¬های شوم نژادپرستی ضد تورک ایرانی"+ پی دی اف

آذوح: کتاب ارزشمند "تبرهای مقدس بیداری بر ریشه های شوم نژادپرستی ضد تورک ایرانی" در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

این کتاب برگزیدۀ مقالات استاد اوجالان ساوالان بین سالهای 1385- 1389 بوده و مطالعه ی آن به خصوص برای دانشجویان و نسل جوان آذربایجان اکیدا توصیه می شود.

برای دریافت این کتاب جامع 170 صفحه ای می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2115

ایشان در مقدمه می نویسند: "الگوی سیاسی- ایدئولوژیک نژادپرست و ضد تورک و ضد عرب حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در مقالات و کتابهای روشنگرانه فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان با نامهای مختلف نامبرده شده است که اهمّ آنها بدین قرار است: گفتمان یا پارادایم فارس- شیعه، تشیع فارسی/ تشیع پارسی، تشیع ایرانی، اسلام آریایی، اسلام فارسی/ اسلام پارسی، اسلام ایرانی، تشیع مجوسی- شعوبی، تشیع شعوبی، الگوی پارس- شیعه، شیعیسم فارس یا به قول صمد بایاتلی و چنگیز حسینی قمی تشیّع امامی فارس، تشیع مجوسی شعوبی فارس، شیعه امامی مجوسی شعوبی فارس، بنیادگرایی شیعی فارسی-ایرانی، یا به قول اسدالله خلخالی امامیگری ولایت فقیهی  است که سابقۀ تاریخی دارد و ریشه های آن به حرکت شعوبیان زردشتی الاصل ضد عرب و ضد تورک در سده های اوّل ظهور اسلام می رسد و مشخصۀ عمده آن ضدیت نژادپرستانۀ با عناصر عرب، تورک و اسلام است که در دویست سال اخیر و با اقدامات مخفیانۀ استعمار صلیبی- ماسونی انگلستان در قالب نوشعوبی گری و فارس پرستی و آریایی پرستی، خاخام منش پرستی و کوروش پرستی و داریوش پرستی و در یک کلام نژادپرستی فارس پرستانۀ ضد تورک و ضد عرب صلیبی به گفتمان حاکم بر ایران در سدۀ اخیر تبدیل شده است که آن را به صورت ماهرانه و مکارانه ای زیر پوشش و پردۀ تشیع و ارادت به اهل بیت پیامبر اسلام مخفی کرده و تئوریزه و ایدئولوژیزه کرده اند. ماحصل کوششهای زیرزمینی و مخفی چند قرن شعوبیان که بعدها الگویی برای شیعیان اسماعیلیه و سپس فراماسونری انگلیسی و غربی شد، به شاهنامۀ فردوسی انجامید. خوشبختانه در سالهای اخیر فعالان حرکت ملّی آزربایجان کتابها و مقالات متعددی در مورد ماهیت و ریشه های شوم این الگو و پارادایم و گفتمان استعماری نژادپرستانۀ ضد تورک و ضد عرب نوشته شده اند. از کسانی که در این زمینه صاحبنظر هستند باید از صمد بایاتلی، اسدالله خلخالی و چنگیز حسینی قمی نام برد. اما بی هیچ تواضع و شکسته نفسی باید خاطرنشان کنم که من یکی از نخستین کسانی بود که در این زمینه، هشدار داده ام و اصول تئوریک گفتمان تشیع فارسی یا اسلام آریایی (الگوی فکری و گفتمانی حاکمیت نژادپرست ضد تورک و ضد عرب جمهوری اسلامی ایران) را در نوشته ها و مقالات اینترنتی ام تبیین کرده ام و با تمام توان بدون هیچ سستی و رخوتی سالیان سال به روشنگری و افشاگری پرداختم. برای همین بارها توسّط عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم و حمله های هدفدار و نیشدار قرار گرفتم و به صورت مضحک و خنده داری به سازمان جاسوسی موساد و اسرائیل و رژیم صهیونیستی و امثالهم منسوب شده ام!!! نمونه اش:

سایت ماندانا- مقاله تجزیه طلب ها دوباره برای تقسیم ایران صف آرایی کرده اند!

http://iransarzaminpak.blogspot.ae/2009/10/blog-post_13.html

http://irandarahdekohan.blogfa.com/post/6

نگاهی به برنامه سیستم امنیتی " پانترکیزم موساد"  رئوف سمنانی

https://www.balatarin.com/permlink/2011/4/11/2452556

باری از این مزخرفات راسیستی و پارانویای فاشیستی سادیستی و هیستری ضد تورک عوامل رژیم ضد تورک جمهوری اسلامی ایران که بگذریم، بدون تعارف و شکسته نفسی و تجامل و چرب زبانی و تواضع ساختگی ایرانی که به دلیل داشتن فرهنگ بی تعارف و بی ریای تورکی و آزربایجانی از آن متنفرم، من اوّلین کسی هستم که در مقالات متعدد خودم از سال 1385 هـ.ش. تا کنون نسبت به ماهیت نژادپرستانۀ ضد تورک و ضد عرب تشیع فارسی (الگوی گفتمانی حاکمیت ضد تورک و ضد عرب و ضد زن و ضد کودک و ضد جوان و ضد کارگر و ضد معلم و ضد دانشجو و ضد دانشگاه و در کل ضد انسان حمهوری اسلامی ایران) هشدار داده ام و قلم من گزنده ترین و تندترین و تأثیرگذارترین و برنده ترین قلم در این زمینه بوده و هست. برای همین همرزمان ملتچی آزربایجانی و دوستانم قلم مرا به «تبر»، «تبری که نژادپرستی ایرانی را از ریشه می زند» مانند کرده اند. من در سال 1393هـ.ش. در کتاب «ایران یا ارن؟ بررسی تحلیلی تاریخ استعمار ملت آزربایجان» خودم، که لینک دانلود آن را در ادامه در اختیار خوانندگان محترم می¬گذارم، سیر تاریخی نضج و قوام این الگوی نژادپرستانۀ مخوف ضد بشری را از قرون اوّلیّۀ اسلام تا کنون بررسی کرده ام که تا کنون هیچ یک از فعالان حرکت ملی چنین تحلیلی- تاریخی- توصیفی به موضوع نگاه نکرده اند. در زیر لینک دانلود آن را در اختیار حقیقت پژوهان قرار خواهم داد. روزگاری بود که در میان فعالان حرکت ملی این تصور وجود داشت که نام بردن از مذهب شیعه و نقد اساسی گفتمان پارس- شیعه جمهوری اسلامی ایران می تواند برای حرکت ملی خطرآفرین باشد و برخی از فعالان مرا که از ده سال پیش دیدگاه نقادانه ای داشتم به بهانه لائیسیته و سکولاریسم و ماهیت لائیک حرکت ملی آزربایجان در این باره  به سکوت می خواندند، اما خوشبختانه در چند سال اخیر علاوه بر من چندین فعال صاحبنظر و باسواد و تحلیلگر حرکت ملی مثل صمد بایاتلی، اسدالله خلخالی و چنگیز حسینی قمی و دیگران  در این باره قلم زده  و زحمت کشیده اند که اهمّ آنها را باید این کتابها و مقالات برشمرد:

کتابها:

 ایران یا ارن؟ بررسی تحلیلی تاریخ استعمار ملت آزربایجان- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=697

آذربایجان شیعه لیگی (علیچیلیك) و فارس شیعه لیگی (مجوسی شیعه لیگی)- صمد بایاتلی

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=701

    حرکت ملی آذربایجان و پیام مذهبی اخلاقی آن: "نقدی بر مذهب جعفری آذربایجان (مذهب علیچی) و مذهب امامی فارس (مذهب امامیه)" نوشتۀ صمد بایاتلی، ترجمۀ ارسلان تهرانلی (تورانلی)

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=1425

پایه های لرزان حاکمیت فارس (ترجمه هایی از نوشته های صمد بایاتلی نوشتۀ چنگیز حسینی قمی و آلتای اورمولو)

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2092

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30318:-----q----q---&catid=7:12&Itemid=16

ایران باستان هیاهو برای هیچ –احسان آستارالی

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=1306

علل و شاخصه های تغییر زبان ترکهای تهران- عباس داورنیا

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29656:1394-10-17-23-19-11&catid=2:10&Itemid=18

https://yadi.sk/i/PMG5t8r2fitRw?hc_location=ufi

از اسلام تا اسلام- نوشته ی حُسام الدين فرضی زاده

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2088

مقالات:

"اسلام پارسى شعوبى"- معصومه قربانی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30980:q--q--&catid=2:10&Itemid=18

http://www.tribun.com/history/2523-2016-05-17-22-06-10

سید علی حسینی خامنه ای: مبتکر تعبیر پان ایرانیستی ایران شمالی - اسدالله خلخالی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30801:1395-01-28-18-38-58&catid=2:10&Itemid=18

سید علی حسینی خامنه ای: «هویت ملی ما به خط و زبان فارسی است»- اسداله خلخالی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30906:1395-02-17-16-12-19&catid=2:10&Itemid=18

http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=86&lang=2

سید علی حسینی خامنه ای: من نه تركم، نه آذربایجانی- اسدالله خلخالی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31086:1395-03-04-21-20-43&catid=2:10&Itemid=18

سنگسار در آزربايجان- اسدالله خلخالی

http://tedepe.blogspot.nl/2007/07/blog-post_7037.html

داعش چگونه بوجود آمد؟- چنگیز حسینی قمی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30470:1394-12-19-02-12-58&catid=2:10&Itemid=18

قیام 18 آبان و سخنی با طلبه های تورک حوزه های علمیه - چنگیز حسینی قمی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29145:-18-&catid=2:10&Itemid=18

کلینی : طبق حدیث مذهب امامیه، زبان جهنّمیان فارسی است- چنگیز حسینی قمی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29140:1394-09-15-06-04-28&catid=2:10&Itemid=18

قیام 18 آبان، نگاهی از درون- چنگیز حسینی قمی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28951:-18----&catid=7:12&Itemid=16

خطاب به روحانیت والامقام امامیه فارس که در خانه شیشه ای نشسته اند- تهیه توسط: چنگیز حسینی قمی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28822:1394-08-24-23-38-28&catid=2:10&Itemid=18

خامنه ای یك محارب است ــ یاشار گؤنئیلی

http://tekturan.blogspot.nl/2011/11/blog-post_7578.html

تدریس شیطان پرستی در حوزه فضلیه قم- آتابای همدانی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=category&id=2&Itemid=18&limitstart=300

بررسی تحلیلی تأثیرات مانقورتیسم مذهبی شیعه- فارس بر حرکت ملی آزربایجان جنوبی- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=25865:1394-01-13-22-30-46&catid=2:10&Itemid=18

استراتژی تظاهر به دفاع از عناصر ملی پارسی، نقشه شوم استعمار انگلیس و آمریکا- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27598:1394-05-30-02-33-01&catid=2:10&Itemid=18

چرا کوردهای ایران زودتر از ما تورکهای آزربایجان به حق بشری آموزش رسمی زبانشان در مدارس و دانشگاهها دست یافتند؟- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27383:1394-05-12-05-14-37&catid=2:10&Itemid=18

 و ... در این جا ذکر نکته ای بس مهم لازم است و آن این که متأسفانه مشاهده می کنیم که مقاله های محققانی مانند همین قلم، که از سال قیام باشکوه ملت تورک آزربایجان جنوبی علیه راسیسم فارس و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 هـ.ش. دست به قلم برده اند و مقاله ها و ایده هایشان در همان سالها در فضای مجازی و اینترنت دربارۀ ماهیّت نژادپرستانۀ ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان حاکمیّت فارس پرست جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، به دلیل این که بسیاری از سایتها و وبلاگهای اینترنتی که در آن سالهای بعد از قیام این آثار را منتشر می کردند، مثل بای بک، آزاد تبریز، میلی حرکت، دوشونجه، خوراسان تورکلری، آزربایجان روز  و غیره اکنون بسته شده اند یا دیگر فعالیتی ندارند، این مقالات در معرض خطر از بین رفتن هستند. البته خوشبختانه برخی از سایتهای فعال مثل گوناز تی وی برخی از مهمترین مقاله ها را در آرشیو خود درج کرده است، امّا متأسفانه برخی از مقالات درج شده در سایت فعّال گوناز به دلیل طولانی بودن یا عدم به روز رسانی ناقص هستند یا به صورت یکدست و بدون پاراگراف بندی درج شده اند از این رو از سایتهای فعال و پرمخاطبی مثل سایت ارزشمند آذوح که در آن امیر مردانی مبارز بی همتای بی ادعا زحمت می کشد و برخی از مهمترین مقالات آن روزگار را که ارزش صدها بار خواندن و اندیشیدن دارد، دوباره نشر می کند، همین جا مراتب قدردانی خود را تقدیم می دارم. برای همین منظور و برای این که افکاری در آن سالها سبب بیداری دوبارۀ گسترده تر و عمیق تر جوانانمان می شد، از بین نروند برخی از مهمترین مقالاتم را که در آن سالها در سایتهای حرکت ملی آزربایجان جنوبی به دلایل امنیتی با نامهای مستعار مختلف و عمدتاً با نام اوجالان ساوالان نشر کرده بودم، به صورت کتاب حاضر نشر می کنم و پیشاپیش از سایت قدرتمند و فعّال آذوح و امیر مردانی، مردی از جنس مبارزه، مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز می دارم و بی هیچ تعارف باید بگویم که  اگر سایت آذوح نبود این نوشته ها بی جهت از بین می رفتند در حالی که با توجه به رشد روزافزون تمایلات هویت طلبانه، حق طلبانه و ضدنژادپرستی در میان جوانان تورک کل ایران از جمله جوانان ملت تورک آزربایجان از قیام سال 1385 تا کنون، لازم است این گونه مقالات که به بحث روز «نژادپرستی ضد تورک حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران» می پردازد، همواره به روز و بازنشر شوند و در کانون توجّه قرار گیرند تا بیداری ملت تورک مخصوصاً جوانان و دانشجویان عمیق تر و گسترده شود. مثل تروریستهای کورد دست به کلاشینکف بردن و آدمکشی هیچ افتخاری ندارد ما راهی پیش گرفته ایم که حرکت جوانانمان هرگز به مسیر منحط و نژادپرستانه  وضد بشری الگوی دو حاکمیت پهلوی و جمهوری اسلامی نیفتد. وگرنه گزینۀ نظامی در هر زمان که خاک مقدّس آزربایجان به اشغال نظامی اشغالگران کورد و پانفارس و غیره درآید همیشه در اولویت است. هرچند هم اکنون نیز چیزی از این خاک مقدّس در دست ملت تورک آزربایجان نمانده است! و باید در کنار کارهای تئوریک حتماً فکر چارۀ عملی تشکیلاتی نظامی گسترده و مخفیانه بود باری از دیگر منظر بازنشر چنین مقالات و کتابهای ارزشمندی باعث می شود که از نظر تئوریک و نظری جوانانمان همیشه منابعی ارزشمند و مؤثّر و معتبر دربارۀ این موضوعات حسّاس داشته باشند و به دلیل وسعت و ارزش کارهای انجام شده دیگر از دوباره کاری و نشر کارهای بی سویه و سبک در این موارد خودداری گردد.

آری شعار ما این است: اویانیش، دیره¬نیش، قورتولوش.

با احترام تقدیم به ساحت مقدس ملت تورک آزربایجان

اوجالان ساوالان 02/03/1395 برابر با 22/05/2016

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter