English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

فراکسیون آذربایجانیها در سیستم سراسری ایران- ستار اسلامی

در نوشتۀ به تاریخ 18.10.2015(" قالب پیش ساخت اخلاق سیاسی")  به موضوع بر خورد غلط هژمونی حاکم ، با پتانسیلهای سازندۀ آذربایجان جنوبی در ایران اشاره شد، ودر همان جا توانائی آذربایجان را بطور مختصر بدو قسمت بزرگ تقسیم شده را نیز خوانده و شاهد بودیم ، که یکی از این پتانسیلها فراکسیون آذربایجانیها در سیستم سراسری ایران بوده است که امروز به لحاظ آکتوئل بودن این مسئله در مجلس ایران موضوع انتخابی ماست ، اما قبل از آن لازم به اشارۀ بسیارکوتاه به اصلیترین پتانسیل آذربایجان که در اصل رل لوکوموتیو را در تمامی عرصه ها ی مبارزاتی در جامعۀ سیال آذربایجان بازی می کند را اجتناب نا پذیرمی سازد.

 

بلی این پتانسیل سازندۀ  آذربایجان ، حرکت ملی آذربایجان جنوبی می باشد که با نام و با شناسنامۀ خود بطور مستقل و با دیدگاهای بسیار متفاوت در تشکیلاتهای مختلف ، در جمعیت های متفاوت  با رهبریت غیر متمرکز در میدان مبارزه برای رسیدن به حقوق برابر ملل در ایران مبارزه کرده و برای رسیدن به این هدف  عاجل تلاش می کند، این نیروعلنا در میدان مبارزه خیلی فعال بوده  در رخ داد حوادث و موقعیتهای ضروری قادر به بسیج عظیمی از فعالان مدنی آذربایجان می باشد بی شک تاثیر این حرکت نه تنها در داخل ایران بلکه در منظقه کاملا  قابل محسوس است.

و اما بطوری که در بالا ذکر شد درهمان نوشته به  فراکسیون آذربایجانیها در سیستم سراسر ایران نیز اشارۀ مختصر شده بود که  یکی دیگراز پتانسیل بسیار عظیم  و کارائی آذربایجان جنوبی را تشکیل می دهد، به جرات باید گفت این نیرو بقدری عظیم به قدری تواناست راه حلهای بالقوه در وجودش نهادینه دارد. این نیرو از الیتۀ  دانشگاهی آذربایجانیها ، علما و بازاریان ، روحانیون بسیار مترقی ، کسبه ، نیروهای نظامی و خیلی از طبقۀ میانۀ مرفه آذربایجان.....را در خود جا داده است.

این نیرو تا به امروز بی نام و نشان درکنار حکومتهای مرکزی مشغول فعالیت بوده است و اما امروز با نام و با شناسنامۀ خود هم گام بامرکز وارد میدان مبارزه شده است ، دراینجا بسیار محتاطانه باید پرسید آیا فراکسیون نمایندگان در مجلس جمهوری اسلامی که اکثرا از آذربایجانیها تشکیل شده اند واقعا نمایندۀ نیروئی است که ما در بالا به آن  اشاره  کرده ایم ؟ اگر این همان نیرو باشد ! باید بسیار خوش بینانه گفت توانائی این نیرو بقدری بزرگ است اگرموفق بشود می تواند سیستم حکومتی ایران را واقعا دگرگون سازد. به معنی دیگر این نیرو قادر هست تمامی موانع را از سر راه  اصلاحات بردارد، و راه را برای رفرم آماده کند، جالب اینکه اتفاقاتی که می افتد ، حوادثی که روی می دهد، به نظر می رسد که به لحاظ جایگاه سیاسی و خواستهای مشروع این نیرو مطالبات رفرمیستی را پیش خواهد کشید.

با وجود شرایط بسیار حساس در ایران و به لحاظ  بن بست های سیاسی و اقتصادی وعدم موفقیتهای بین آلمللی بلکه هژمونی حاکم  تن به رفرمهای  پیشنهادی این نیرو بدهد، اجرا شدن رفرمهای پیشنهادی از طرف این پتانسیل شاید خود ایران و منطقه را عوض خواهد کرد که به نفع تمامی ملل در ایران است.

باید یاد آورشد این نیرو همان نیروئی نیست که در ایران اصلاح طلب نامیده می شوند ، چون خواستهای این نیرو با خواستهای اصلاح طلب مرکز نشین در تضاد کامل هست. این نیرو فعال و بسیار خلاق است اما اصلاح طلبان مرکز نشین از بیرون هدایت می شوند و خیلی پاسیو عمل می کنند، رفرمهای پیشنهادی این فراکسیون خلاق از روی ضرورتها و نیازهای عاجل جامعه خواهد بود و نوش داروئیست برای جامعۀ بیمار ایران ، مسر بودن و صاحب توانائی بسیار عظیم این نیرو بلکه حاکمان واقعه بین ایران امروز را وادار به قبول حقایق آذربایجان جنوبی خواهند کرد که خود آنها نیز در اصل به هیچ قیمت حاضر نیستند پتانسیلهای آذربایجان را در تقابل با مرکز ببینند ، اولا این کار برای مرکز به معنی باخت نیروی آذربایجان می باشد،  ثانیا این هژمونی تمامیت خواه  در غرب و شرق و در جنوب ایران با جنگ داخلی اتنیکی مشغول هست ، هرگز حاضر نیست این نیروی قدرتمند را از خود برنجاند و در تقابل خود قرار دهد.

با در نظر گزفتن تمامی شرایط  در ایران تنها پانفارسیزم و حامیان آن از خارج در جلدهای مختلف، با شیوه های فرسوده  خود مخالف وجود این فراکسیون خواهند بود و برای تخریب این نیروی تازه نفس تبلیغات وسیعی آغاز خواهند کرد اگر پانفارسیزم موفق بشود مانع فعالیت و شکل گیری این فراکسیون باشد در وهلۀ اول به نفع  پتانسیل اصلی یعنی حرکت ملی آذربایجان خواهد بود چون حقانیتش را به فراکسیون آذربایجانیهای سراسری در ایران ثابت خواهد کرد. تداعی این جملۀ فعالان ملی که می گویند " شماها هر چقدر صمیمانه و دلسوز ایران باشید باز هم شهروند درجه دو خواهید ماند". در وهلۀ دوم خود این عمل ونیت بد و نا عادلانه، تبعیض آمیز پانفارسیزم سبب قوی شدن خود این نیروی محصور آذربایجان در سیستم سراسری ایران خواهد شد، که بتدریج از مرکز مایوس خواهند شد.

 و از طرف دیگرخیلی بعید به نظر می رسد علی رغم  فشار وعناد پانفارسها، نیروهای اعتدال و رفرمیست جامعۀ فارس با این نیرو هم سوئی و همکاری بکنند، اما در همین مسیر هویت طلبان ملل غیر فارس در ایران همگام و همراه این نیرو خواهند شد اگر این خوش بینی با نیت خوش پیش برود نتیجۀ بسیار مثبتی را برای ایران و برای منطقه در پی خواهد داشت ، بلکه ملل فلاکت زده در ایران شاهد بهار آزادی یا بهار ایرانی در آینده باشند.

اما بر خورد حرکت ملی آذربایجان جنوبی با این نیرو باید بسیار محتاط ، و با نازلترین انتظار همراه باشد، هر گونه تقابل و رقابت با این نیرو به ضرر این پتانسیل آذربایجان و به ضرر خود حرکت ملی، در نهایت به زیان رفرمیستها خواهد بود، درک این مهم و اهمیت شرایط  موجود حساس وبسیار پیچیدۀ فعلی در منطقه به ما می آموزد که باید روی پروژه های طولانی مدت سرمایه گذاری کرد. وجود صلح برای منطقه ، تلاش برای انتگراسیون ( اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ) درابعاد وسیع  راه ما را برای رسیدن به استقرار و حضور آسان کرده و تضمین کنندۀ موفقیت آیندۀ ماست. به معنای دیگر غیر ممکن هست  فارسها پتانسیل سازندۀ آذربایجانی را در دراز مدت نادیده گرفته  و در صدد مقابلۀ تخریبی  با این پتانسیل در آیند در این صورت بازندۀ اصلی خود فارسها بوده که با این عمل هژمونی منطقۀ خود را از دست خواهند داد که برای فارسها خود کشی  بزرگ در منطقه محسوب می شود.

11.6.2016     ستار اسلامی

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter