English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

جوابیه ای در خصوص مخربین دیدار کنندگان با نمایندگان مجلس (دکتر بیگی)

چند روز پیش در برخی از سایتهای منتسب به حرکت ملی آزربایجان متنی درج شده بود که برخی از افراد معلوم الحال و منتسب به دولت به نمایندگی از حرکت ملی آزربایجان دیدارهایی را با نمایندگان مجلس داشته اند در بخشی از این متن درج شده بود که این افراد هیچ سابقه ای در حرکت ملی نداشته و صرفا از باب منافع شخصی و همچنین به حاشیه کشیدن حرکت ملی چنین دیدارهایی را با نمایندگان مجلس ترتیب داده اند.

کسانی که دیدار فعالین مدنی آزربایجان با دکتر بیگی را صرفا از روی غرض ورزی و نه انتقاد سازنده  که خود نیز جایگاهی در حرکت ملی ندارند محکوم نموده و خود را به درو دیوار میزنند تا بلکه حداقل اسمشان در دنیای مجازی مطرح شود و به خودشان جرات داده اند که آن جمع دیدار کننده را یک جمع کوچک و در ادعای توهین آمیز آنان را وابسته به دولت دانسته اند !!

آیا تهمت زنندگان همانهایی نیستند که وقتی در مسکو باران میبارد در تبریز چتر باز میکنند؟! و چرا خود ایشان به صورت مجهول الهویه دست به انتقاد و تخریب زده اند اگر واقعا دلسوزان حرکت میباشند چرا به صورت آشکار و با نظر شخصی خود انتقادها را به گوش این افراد نرساندند. البته ضمن تشکر از مسببین جلسه مذکور از افرادی که قصد تخریب را داشته اند سوال مینماییم:

اولاً شما کجای حرکت ملی هستید؟ و آیا برای منتسب بودن به حرکت ملی شناسنامه ای وجود دارد؟ یا معیارهای شما برای یک فعال ملی آزربایجان برای بودن در حرکت ملی چیست؟؟؟

ثانیاً تمامی ملاقات های یاد شده با مشورت و هم اندیشی ریش سفیدان حرکت بوده است و اشخاص مورد مشورت قرار داده شده در جلسه مذکور هم حضور داشته اند.

ثالثاً افرادی که با نمایندگان مردم ملاقات نمودند همان اشخاصی هستند که چندین و چند بار  مراسماتی همچون بزرگداشت شاعر آزربایجان، سهراب طاهر را برگزار نمودند و جالب توجه است که اشعار مزین شده به مجلس مذکور در همین بزرگداشت نیز طنین انداز شده بود. در ضمن افراد دیدار کننده با نماینده مجلس نقش فعالی در انتخابات آزربایجان غربی علی الخصوص  در اورمیه و پیروزی اخیر داشته اند که حاصل آن ملاقات های اخیر با نمایندگان مردم به صورت شفاف بوده است.

رابعاً طی دیداری که با نماینده مجلس صورت گرفت تمامی صحبتها و درخواستها به صورت مکتوب ودر 32 بند طوری طراحی شده که تقریبا تمامی خواسته های ملت آزربایجان در آن قید شده و همه ی آنها در اختیار سایتهای منتسب به حرکت ملی قرار داده شده و تحویل نماینده ی مجلس نیز داده شد.

دور از انصاف است که بدون هیچ پیش زمینه ای دست به تخریب زده و این افراد را منتسبین به دولت و یا ارگانهای دولتی دانست که صرفا موجب اختلاف در بطن حرکت ملی آزربایجان خواهد شد.

(در پایان ما امضا کنندگان تمامی اتهامات واهی وارده را رد و محکوم نموده و  تمام تنگ نظران مغروض را دعوت به مناظره در حضور ریش سفیدان و فعالین حرکت ملی آزربایجان و البته مردم شریف آزربایجان مینماییم)

واسلام .

امضا کنندگان: قدرت ا.. یوسفی، سعید قلی پور، عباس نیک روان، ارسلان زارعی، یعقوب رمضانی، سجاد بوداغی، ابولفضل امینی، هاشم صادقی و  حمید محمد تقی زاده.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter