English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

به بهانه توقیف روزنامه یالثارات و تذکر روزنامه طرح نو/ تورکها شهروندان درجه ۴ !- حجت الحامی

: روزنامه یالثارات به خاطر توهین به برخی از هنرمندان و ورزشکاران بلافاصله توقیف شد اما روزنامه طرح نو به خاطر توهینهای شنیع به مردم بزرگوار تورک و زنان نجیب تنها تذکر گرفت!

به نظر من یالثارات به حق توقیف شد اما مقایسه این دو رویداد نشان می دهد که ترکها و زنها نسبت به مشاهیر انسان های نازل و پستی باید باشند و در این جامعه اهمیت کمتری دارند به عبارتی شهروندان درجه ۲ هستند.

– روزنامه قانون نیز مدام لجبازی هدفداری با آذربایجان و ترکها داشت اما خم به ابروی هیچ مسئولی نمی نشست اما وقتی از نهادهایی مثل سپاه و زندان نوشت بلافاصله برق سه فاز روزگارش را سیاه کرد.

مقایسه این دو رویداد نشان می دهد که مسایل مبتلا به آذربایجان اهمیت و حساسیت چندانی برای آنها ندارد

اصلا آذربایجان اولویتی ندارد یعنی که شک ندارم ما شهروندان درجه دوم هم نیستیم.

– اقلیت ارمنی در ایران هم زبانشان از ابتدایی تا دانشگاه تدریس و هم در احوال شخصی مثل نام گزاری فرزندان آزاد هستند اما ترکها نه زبانشان شامل اصول۱۵ و ۱۹ قانون اساسی می شود و نه نامهای دلخواه ترکی می توانند روی فرزندانشان بگزارند .

مقایسه ارمنی و ترک در ایران نشان می دهد آذربایجانیها حتی شامل حقوق اقلیتها هم نمی شوند ما شهروندان درجه سوم هم نیستیم!

– کردها گرچه زبانشان مانند ترکها در سیستم دولتی و آموزشی جایی ندارند اما اندکی از ترکها جایگاه بهتری دارند و روزنامه هایشان آزادتر و‌ پرمحتواتر هستند به فرض محال اگر آنها ریشه هم نکارند حداقل مانند بعضی از روزنامه های وابسته آذربایجانی تیشه به ریشه خود نمی زنند !

کردها در احوال شخصی هم آزاد بوده و از حقوق اقلیتی به خوبی استفاده می کنند.

از مقایسه کرد و ترک در ایران می توان نتیجه گرفت که ترکها حتی شهروندان درجه چهارم هم محسوب نمی شوند….

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter