English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

قرار بازداشت سیامک میرزایی یک ماه دیگر تمدید شد*****

آذوح: دادگاه انقلاب گلستانِ استان تهران ، بازداشت سیامک میرزایی فعال مدنی ترک در بازداشتگاه اوین را یک ماه دیگر تمدید کرد .

این موضوع روز دوشنبه بیست و پنجم مرداد جاری به همسر این فعالِ ملی-مدنی آذربایجانی که جهت پیگیری وضعیت وی به دادگاه مذکور مراجعه کرده بود ، از طرف قاضی رجبی ، بازپرس پرونده اعلام شده است .

چند روز پیش قاضی رجبی به خانواده این فعال مدنی اعلام کرده بود که مدت بازداشت آقای میرزایی سی‌ویک روز بوده که به محض اتمام ، صدور وثیقه برای آزادیِ موقت وی صورت خواهد گرفت .

سیامک میرزایی در تاریخ بیست و چهار تیر ماه گذشته و پس از یورش نیروهای انتظامی-امنیتی به محل کارش در مغان از شهرهای آذربایجان بازداشت و به بازداشتگاه اوین در تهران انتقال شده است. 

 وی در مدتِ بیش از یک ماه بازداشت خود تنها یک بار موفق به اجازه تماس کوتاه تلفنی با همسر خود را پیدا کرده است .

در این بین ، هر چند اتهام این فعال مدنی به صورت رسمی اعلام نشده ولی بازپرس پرونده ، یکی از دلایل بازداشت را ارتباط با بیگانگان عنوان کرده است .

 پیش‌تر ، سیامک میرزایی و به جهت فعالیت‌های هویت‌طلبانه‌اش بارها در شهرهای مختلف آذربایجان بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفته است .

آذوح

 

 

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter