English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

Fars Islamı ـ Türk Islamı-Yaşar Güneyli

Bu gün ıran adlanan ölkə də 57ـ ci ( 1979 ) ildə baş verən ıslamı ınqılab ortaduğuda özəl bir ıslami hərəkətə çevrildi . Bəzi analıtıklərin fikrincə 57 ıslam ınqlabı , qərb ölkə lərinin pılanları əsasında süvet komunist düşüncəsinə qarşı yaradılmışdı əma bu gün 30 ıl dən sonra bu düşüncə qərb ölkə lərinin baş bəlasına çevrilibdir . Iran ıslam respublıkası ış üstə gəldikdən sonra açıqcasına ıslamı hüküməti dünyaya sadır etmək də dirlər .

Iranın ıraq ilə səkkiz ıl muharibə sinə məşğül olmasına baxmayaraq ancaq ıslam fundamentalızmı yavaş ـ yavaş əfqanıstan , lıvan , surıya , ıraq və . . . Kimi region ölkə ləri arasında eliə bilib yayılsın əma bu ıslam xususiətləri yəәni ıran adlanan ölkə də ki ıslam bir ıslamdırkı farsca danışır , bir ıslamdır ki bu ölkənin cuğrafıya sında yaşayan qeyri - fars millətlərin əksəriyəti o cümlə dən azrbaycan milltinin dil , sıvılızasıyası və iqtisadıatını təhrif edib və bu ıslam adı ilə ( ıslam farsı ) oğurlayır. Farsca ıslam tamam qeyri fars və ha belə fars açıq fikirli insanları dar ağacına göndəribdir .

Fars ıslamı hükümətin siyasətlərinə itiraz edən bu günkü gənəcləri kəhrizkə aparır və cinsi təcavüzlə üz bə üz edir , fars ıslamı toplumdan şadlıq və sevinci alıb matəmı reklam edir , fars ıslamında qadın lar aşağılanır , fərs ıslamında hükümətin qalması namazdan önəmli sayılır , fars ıslamında bir nəfər vəlifəqiə adlı şəxs bu cuğrafıada yaşayan xalqların mütləq hökümdarıdır , fars ıslamında terror və ınsanların ölümü su ıçım kimi dir , fars ıslamı terror qurupların lıvan , fəlstin və ıraq və . . . Kimi ölkə lərə hazırlamışdır . Fars ıslamının gəlir mənbələrindən biri narkotık satışı dır , fars ıslamı fəlstin də fəlstinlilərin ama qarabağda erəmənistan ölkə sinin yanındadır və birsözlə bütün bu tədbirlər və o tədbirləri ki yazıdan dışarıdadır siyasi ıslamın nəticə sidir . Lakın bu gün , ıran fars ıslami düşüncəsini yaymaq üçün keçmişdən çox ، təzif məqsədi ilə musluman ölkə ləri olan müstqil iki türk yəәni şımalı azərbaycan respublıkası və türkiə dövltinə aparır ta bu ölkə lərin inkişaf etməsinin qabağın alsın . Əma gəlin bir azda olmuş olsa ıran adlanan ölkənin yaxınında yerləşən iki ölkə türkiə və azərbaycan respulıkasında olan ıslamdan danışaq .

Türkiə və azərbaycan respulıkasında olan ıslam ، layik və ya sekulara yaxın olan toplumda həyatına dəvam edir . Türki ıslam şəxsi bir düşüncə olaraq türk dövlətləri onunla sayqı ilə yanaşıb və onu dini məkanlarda reklam etməyə ızın verir . Son illərdə türkiə də olan türk anlayışlı ıslam eliə bilib orada azınlıqda yaşayan etnik o cümlədən kürdlərin hüquqların tanıya bilə . Bu doğrudur ki türkiə də yaşayan kürdləri həm toplum və həmdə tarixi baxımdan ıran adlanan ölkə də yaşayan azərbaycan türkləri ilə müqaysə etmək olmaz niyə ki ıran da tarixi topraqlarında yaşayan azərbaycan türkləri çoxunluğu təşkil edirlər əma türkiədəki kürdlər sonradan köçüb və azınlıqda olmasına baxmayaraq tarixi türk topraqlarında yaşayırlar lakın bununla belə kürdlər türkiə ölkə sində siyasi örgütlərə sahib dırlar , kürd dilində tv lər açılıbdır və əyər kürd terror örgütləri ki ümdətən ıran tərəfindən və bəzi avrupalı ölkələr tərəfindən saport olunurlar ızın versələr kürd lərin dil sorunu türkiədə tamamən həll olunacaqdır və bu haqda da türkiə ölkəsi tərəfindən yaxşı ışlər görülübdır .

Şımalı azərbaycanda da etnik və dini durumlar türkiə dən də yaxşı dır bu durum hətta azərbaycan ölkəsində bir çox gəlişmiş ölkələrdən də azad və yaxşı dır . Türkiə və azərbaycan da olan türk islamında ، qəzetləri və risanələri nisbət azda, və demokratık durumla üzbə üzdırlar . Türk ıslamı ıran adlanan ölkə sinə tək matəmli islam yox , əksinə çox şad və sevinc vericidir . Türk ıslamında kəhrizk və evin kimi tusaqlar yoxdur ki gunahsız qızlar və oğlanlar orada işkəncə və cinsi təcavuzla üzbə üz olsunlar , türki ıslamında dar ağaclarından xəbr yoxdur , türk ıslamında qadınlar nə tənha aşağılanmırlar hətta belə türklərin zəngin tarixinə baxdıqda kişilərdən də çox sayqı ilə yanaşırlanırlar. Qadın lar türk ıslamında bütün iqtisadı toplumsal və siyasi ərsələrdə rol oynayırlar .

Türk ıslamında narkotıka maddə lərinə qarşı ağır yasalar qoyulub və bu üzdən dir ki türkiə və quzey azərbaycan ölkələrində ıran adlanan ölkələr lə muqayisədə çox ـ çox bu can yandıran madəyə azdır . Türk ıslamı bu baxımdan ki siyasət ərsəsinə keçməyibdir namaz və şəxsi ibadətlər ، toplumda sayqılı yeri vardır gərçəkdən ıran kimi ، hükümətin saxlanılması namazdan gərkli deyir . Tük islamında , fars ıslamının əksinə bir nəfr ımam zəmanın nümayəndə si kimi! Bir millətin muqəddəratını təyin etmir və 70 milionu özü demişkən nəsihət etmir bəlkə millətlər qolluqçularını öz ray ləri ilə sandıxdan çıxardırlar . Türk ıslamında terror örgütlərinə heç zaman şahid deyilsiniz və sonunda türk ıslamını dünya qəbul edir niyə ki siyasətlə ışı yoxdur və öz həyatını layık və ya sekular toplumda , gəlişmiş ölkə lər kimi aparıb və aparır . Bu yazılarla belənsi fars ıslamının ، Türkiyə Və Azərbaycan ، özələliklədə azərbaycan ölkəsində qarşısın almaq üçün buna təvəcüh etməklə ki ıran adlanan ölkə geniş reklam və tv kanalları yaratmaqla o cümlədən səhər telekanalila öz xam xıalında azərbaycan topraqlarında islami hükümət yaratmaqla antı türk və antı azərbaycanlılığın ıslam əbası altında vardır , iki önərı tərh olunur :

1 ـ Iranın təxrıbatçı tv lərinin qarşı sında yalançı ıslamın hədfini ( farsi ıslam ) göstərməklə ıran da yaşayan millətlərə və özəllilklə güney azrbaycan millətinə tv kanalları yaralda və onu türk ıslamilə müqaysə edə

2 ـ Güney Azərbaycanlıların haqli huquları ilə bağlı çeşidli tv kanalları yaradılsın

Bununla bağlı hər iki türkiə və quzey azərbaycan ölkələrinin siyasətçilərinə təxribçi fars ıslamını huşdar veriib lazimi işləri ciddi şəkildə tezliklə görmələrini rıca edirik

Güney Azrbaycan ـ Təbriz

2011/02/06

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter