English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

ناسیونالیسم افراطی کوردی که مجبور به اروپایی شدن می باشد- ابراهیم چئویک

متخصصین تروریسم و اجتماعات تبدیل و داخل شدن گروههای ائتنیک – مذهب، رادیکالیسم و تروریسم در کشورهای فرانسه، اسپانیا و انگلیس وحتی گروههای نازیست آلمان  به سیستم سیاسی کشورها و دوری جستن از رادیکالیسم و تروریسم را اروپایی شدن "Europeanisation" نامگذاری کرده اند. در اواسط سالهای 1990 سرویسهای امنیتی و دیپلماتهای غربی طی تماسها و دیدارهای خود با گروههای رادیکال، تروریسم، ناسیونالیستهای افراطی کورد خواسته بودند که ترور و شدت دوری کنند. اگر به طور صریح بیان کنیم اروپایی شدن این گروهها را خواستار شده بودند.

شرطهای دیروز که دوستانه برای تحریم بود وقتی که به طور عمیق برسی می شود امروزه معنای خود را می یابد. تحریمها قدرت را می یابند. منافع قدرتهای جهانی و غرب با شدت و حدت ناسیونالیستها، افراطیون کورد سلاح دار و تروریسم به طور اخص حزب کارگران کوردستان در یک سو قرار گرفته است. قدرت سلاح یکی از شرطهای بی قید سازمان پ.ک.ک بوده است. ناسیونالیسم کورد از این نگاه در درون اقلیم جای می گیرد. از یک سو تحدید به بازداری و تحریم  کمک، و از دیگر سو عادتاً اگر سلاح را زمین بگذارد لخت (بدون سلاح) به نظر خواهد رسید.

در گذشته نیز به مسائل منطقه و جهانی ناسیونالیسم افراطی کورد، ارتباط، جای گیری و فعالیت در اقلیم نمونه های فراوانی وجود دارد. اما هر دفعه به علت تبدیل تاکتیکها نتوانسته در درون بازی به طور دائمی جایی بگیرد. و دلیل این مهم هم فعالیت سازمان مارکسیست – لنینیست و تبدیل شدن به ناسیونالیسم افراطی ائتنیک می باشد. در حال تبدیل شدن ناسیونالیسم کورد ، سیاست  و سلاح می باشد. اگر این تغییر تاکتیکی را تنها بر اراده، شعور و انتخاب خود پنداریم راه خطایی را پیموده ایم.  شکی در این نیست که از سرویسهای امنیتی غرب کمک و یاری می گیرد. آن چیزی که سازمان را تنگنا قرار می دهد همطرازی و همپنداری با راههایی می باشد که سازمانها و گروههای رادیکال و تروریسم در غرب پیموده اند.

موضوع ارتش جمهوری خواه ایرلند (Irish Republican Army – IRA ) که با "Good friday" شروع با فعالیت با سلاح کرده و به طی مراحل اتمام و کنار گذاشته سلاح می باشد. سینن فئین (Sinn Féin) دیدارهای آشتی خود را ادامه می دهد و در پارلمان ایرلند شمالی در حال تمثیل شدن می باشد.   سازمان تروریستی ائتا (ETA) در ماه ژانویه آتش بس مدت دار خود را اعلام کرد. نقطه اشتراک این سازمانها که در وسط اروپا یک سازمان رادیکال مذهبی و دیگری سازمانی بر پایه رادیکالیسم ائتنیکی بنا نهاده شده می باشد را باید بر طبق قدرتهای منطقه ای و جهانی آنالیز کنیم. سازمان رادیکال ارتش جمهوری خواه ایرلند در ایرلند شمالی به تنهایی به سیتسم سیاست داخل شد. طی مدتهای مدیدی ترور و شدت که از سوی منصوبین این سازمان صورت می گرفت و یک نوع حالت بزن – برو بخود گرفته بود از خلق دچار فاصله گشته بود. خلق دید که با مبارزه و شدید نمی تواند خواسته های خود را بدست آورد. ارتش آزادی خواه ایرلند سلح و مهمات خود  را از لیبی و قدرتهای منطقه ای می گرفت ولی لیبی با طرفداری و در معرض قرار گرفتن این مسائل خود را به مسائل مختلف درگیر ساخت. در دیگر سو تمثیل کننده های ایالات متحده آمریکا و انگلیس دیدارهای برای آشتی بین طرفین انجام دادند. در ایالت باسک اسپانیا نیز مسائل زیاد فرقی نمی کرد. باسکی های اسپانیا که حامیان سرسخت ترور بودند احزاب مختلفی را وارد سیستم اسپانیا کردند ولی دولت اسپانیا نیز با هما نسرسختی همه این احزاب رادیکال را بست. سازمان ائتا (ETA) که مشغول تاسیست احزاب جدید و بسته شدن آ نتوسط دولت اسپانیا بود یک دفعه چشم خود را گشود و دید که جایگاه مردمی خود را در بین باسکی ها از دست داده است. از سوسیالیستها گرفته تا ناسیونالیستهایی که شدت و ترور  را رد می کرند شروع به فعالیت کردند. در سال 2009 طی نخست وزیری پاختی لوپز آلوارز ("Patxi" López Álvarez) به اشخاصی که موافق ترور و شدت در منطقه خودمختار باسک بودند گفت که عقلهایتان را در جایش نگه دارند. اعتراضات دمکرایتک فقط برای تابعین اسپانیا آزاد می باشد. در اجتماع باسک اعتراضات میلیتانهای سازمان ائتا را برداشت. در مجادله با ترور فرانسه که همیشه یار و یاور اسپانیا در مبارزه با تروریستم بود وقتی دید که سازمان ائتا دست از اعتراضان خیابانی برداشت شروع به ایفای  رول خود در مسئله کرد. در نهایت راهی به جز آتش بس برای سازمان ائتا باقی نماند. نخست وزیر اسپانیا این تصمیم سازمان تروریستی ائتا را نوعی تسلیم خوانده و دیگر ائتا را تهدیدی برای اجتماع نخواهد خداشت را بر زبان آورد.

به سبب نیروهای داخلی و خارجی سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان نیز در سیری همانند ائتا و ارتش جمهوری خواه ایرلند بوده و  تابلوی مشابه آن حرکات را به معرض نمایش گذارده است. پ.ک.ک (Partiya Karkerên Kurdistan - پارتی کرێکارانی کوردستان) نیز همانند دیگر سازمانهای رادیکال و تروریسم در حال سبک سنگین کردن آتش بس می باشد. در یک رفتار سیاسی اما به مدد و یاری سلاح می خواهد داشته های خود را به معرض نمایش قرار دهد. به گفته ناسیونالیسم افراطی کورد این حرکت مشابه حرکتهای ائتا و ارتش جمهوری خواه ایرلند می باشد. دلیل اینکه چطور شده که در بین ما نیز این حرکت وارد این مرحله شود باید در این موضوع جستجو کرد که این سازمان رادیکال و تروریسم طوری قبولانده می شود که اناگر تنها تمثیل کننده قوم کورد می باشد. اما تا اکنون که این سازمان با شدت و ترور مورد قبول طبقه و عده ای از افراد می باشد به عنوان تمثیل کننده قوم کورد شمرده و مشروعیت به آن دهیم احتمالاً حرکت اشتباهی را انجام داده ایم. حقیقت آن چیزی نیست که انگاشته می شود.

یک انسان – یک سازمان که منطق سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان بوده یادآور سازمانها تروریستی دوران جنگ سرد می باشد و اگر امروز نیز حرکتی و نیروی و اراده ای  مخالف خود را بیابد با انگهای سرویسهای امنیتی به پیشوازی این چنین حرکتهایی رفته و برای از میدان خارج کردن آنها از هیچ عمل و نیرویی دریغ نمی کند. از آنجاییکه به سبب محرکهای داخلی و خارجی سازمان مجبور به تغییر رویه شده از وضعیت ارگانیک شدن اجتماعی وجود یک نیروی سیاسی بر تحرکات موجود قابل چشم پوشی نیست. در زیر پوشش د.ت.ک (کنگره دمکراتیک خلق ) پ.ک.ک (Kurdistan Workers Party) هنوز بر تاکتیک مشت آهنی تاکید کرده و در یک سیطره به مانند راه حل به نظر می رسد. اما این تاکتیک نیز چهره واقعی خود را نشان خواهد داد و گریزی از این نیست. به خاطر اینکه طی چند ماه آینده انتخابات عمومی برگزار خواهد شد. به مانند همیشه رای های کوردهای ساکن ترکیه به دیگر احزاب پخش خواهد  شد. حتی دیگر احزاب ناسیونالیسم افراطی کورد به طالب رای های کوردهای ساکن ترکیه خواهند شد. به همین سبب حزب کارگران کوردستان در تلاطم و تلاش می باشد. هر چقدر هم گران تمام شود مشکلی نیست نباید حزب و گروهی از کوردها رقیب پ.ک.ک ظاهر شود چون سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان تحمل آن را ندارد. یک نویسنده وتحلیل گر عرب نیز با بیان اینکه کشتی امریکا برای نجات اسرائیل در منطقه خاورمیانه با اتفاقات افتاده در منطقه لمنیت نسبی خود را از دست داده است. ولی تمایل نیروهای گلوبال و جهانی برای دیگر کشتی این پلان که خودمختاری کوردستان می باشد هنوز در دریا بوده و به ساحل نرسیده است. قدرتهای بزرگ نسبت به منافع خود دست به محیا کردن شرایط زده اند. در این راستا سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان نیز مجبور به اروپایی شدن " Europeanisation "  می باشد.

از یک سو تاثیرات منطقه ای و جهانی و از دیگر سو مجبوریتی که سبب شده نیروهای سلاح دار و ناسیونالیسم افراطی سیاسی کورد دست به یک دیدار استراتژیک بزنند. با توجه به اخبار مخابره شده به مراکز و سرویسهای امنیتی موراد کارا ایلان رهبر سازمان تررویستی پ.ک.ک،  سینن فئین (Sinn Féin) و تمثیل کننده ب.د.پ (حزب دست راست پ.ک.ک در مجلس) و یکی از اشخاص صاحب نظر در ایالت باسک در کشور ایتالیا و در شهر ونیز در محفلی دور هم جمع شوند. به گزارش روزنامه گاردین: در این گردهمایی راههای گفتگو با دولت، تاکتیکهای مذاکره و ... به اشتراک گذاشته شود. در این گردهمایی شهردار رادیکال ایالت باسک از راههای نیمه سلاح – نیمه سیاست (paramilitary) صحبت کرده و راههای این تاکتیک مورد بحث قرار خواهد گرفت. این گردهمایی با توجه به شنیده ها حمایت قدرتها و سازمانهای بین المللی را نیز برپایه حق و حقوق تعیین سرنوشت، آشتی دمکراتیک  به سمت خود جذب کرده است.

سینن فئین (Sinn Féin) که نقش مهمی در آشتی ایرلند داشت و مورد حمایت آمریکا و حامی نقش آمریکا در آن مورد بود نیز از نقش این کشور در این مورد را نظر گرفتن بیشتر منطقی جلوه خواهد کرد. تاثیرات یکی از نمایندگان حزب ب.د.پ (حزب دست راست پ.ک.ک در مجلس ترکیه) که در این گردهمایی شرکت می کند از مباحث گذشته و پیش رو دور از ذهن نیست. نیروهایی خارجی غربی و جهانی که در منطقه اجازه عرض اندام به نیروی متقابل را نمی دهند مطمئناً نسبت به این گردهمایی و وضعیت آینده منطقه بدون نقشه و تاثیر نخواهند بود. اما افکار عمومی ترکیه نسبت به نقش گرفتن یک نیروی خارجی در این مسائل هیچ دل خوشی ندارند و خوش بین نیستند. در به حقیقت پیوستن این نوع گردهمایی ها اگر مسئولین برگزاری نظرات خود را القاء نکنند و نتیجه تاثیرات خود را از این گردهمایی ها انتظار نداشته باشند بلکه موضوغ راه حل منطقی خود را بیابد.

گردهمایی ونیز ایتالیا با توجه به اظهارات ک.ج.ک (شاخه داخل شهری پ.ک.ک) در این مورد در راستای هم قرار می گیرد. در این اظهارات در مورد آتش بس حزب تررویستی کارگران کوردستان  و مدت زمان آن این گونه بیان شده که در هفته جاری معلوم خواهد شد  که به چه ترتیب خواهد بود. با توجه به گردهمایی ونیز تاکتیک حزب کارگران کوردستان مشخص خواهد شد. در عین حال در کشور عزیزمان ترکیه به علت مسائل انتخاباتی و آتش بس پ.ک.ک روزهای پر حرکتی در انتظارمان می باشد. نیروهای بین المللی  که از قرار ارتش جمهوری خواه ایرلند و سازمان ائتا اظهار رضایت کرده اند گردهمایی بر پایه نیروی سلاح دار و ناسیونالیسم کورد دور از ذهن نیست. در روزههای پیش رو 15 فوریه و 21 مارت برای حزب کارگران کوردستان از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. مسئله کورد و مراحل دمکراتیزه شدن  تا چه حد پیشرفت کرده و خواسته ها را برآورده کرده و از نظر سازمان تروریستی پ.ک.ک و تاثیرات آن در امان خواهد بود روزهای آینده مشخص خواهد ساخت.

نویسنده ابراهیم چئویک، متخصص درگیریهای ائتنیکی

مترجم: اومید اورمولو

منبع مترجم:

مرکز بین المللی استراتژیک ترکیه

http://www.turksam.org/tr/a2328.html

در مورد ارتش جمهوری خواه ایرلند

http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_Republican_Army

در مورد سینن فئین (Sinn Féin)

http://en.wikipedia.org/wiki/Sinn_F%C3%A9in

در مورد سازمان تروریستی ائتا

http://en.wikipedia.org/wiki/ETA

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter