English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد تهران جنوب در محکومیت احکام سنگین و دستگیریهای غیر قانونی اخیر

ملت شریف آزربایجان،

هر روز که میگذرد نژادپرستی ایرانی-فارسی بیشتر از دیروز حقوق مادی و معنوی ملت آزربایجان جنوبی را پایمال میکند.

طی سالهای گذشته اعتراضات مدنی ملت آزربایجان با "پیشگامی حرکت ملی آزربایجان" در اعتراض به سیاست خشکانیدن عمدی دریاچه اورمیه تداوم داشته است.

سرکوب عتراضات مدنی و ارام ملت آزربایجان جنوبی تا کنون نتوانسته است سدی مقابل خواست عمومی برای نجات دریاچه اورمیه باشد،بالعکس جوانان آزربایجان مستحکمتر از سالهای قبل توانستند اعتراضات را در شهرهای ازبایجان به خیابانها بکشانند که این خود گویای گسترش گفتمان عمق سازمانی حرکت ملی در آزربایجان جنوبی ایست.

دولت فارسگرا نیز به جای تمکین در مقابل اراده مشروع ملت در حفظ منابع طبیعی سرزمینمان آزربایجان، جوابی جز شکنجه و داغ و درفش نداشت.

تعدادی در جریانات کشته شدند، بسیاری دستگیر و اینک عده زیادی به حبسهای طویل المدت محکوم گردیده اند.

احکام سنگین صادر شده در روزهای اخیر نشانگر عمق ترس رژیم فارسگرا از گسترش گفتمان ملی در آزربایجان را میدهد.

گفتمانی که نسبت به موجودیت ملت آزربایجان در همه حوزه ها از زبان و فرهنگ تا اقتصاد و محیط زیست حساس است و جانانه در همه حوزه ها مدافع این ملت مظلوم بوده و خواهد بود.

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد تهران جنوب ضمن محکومیت احکام سنگین اخیر و دستگیرهای اخیر در شهرهای مختلف آزربایجان اعلام میداریم تنها را مقابله با هیولای فاشیسم فارس تشدید تقابل با جبهه فارس گرا و اتحاد در سنگر خودی ایست.

اعتراض به احکام غیر قانونی اخیر باید در روزهای اینده و مناسبات پیش رو از جمله روز دفاع از نگین آزربایجان، اورمو گولو،در 13 فروردین با قدرت ادامه یابد.

از فعالین حرکت ملی در شهرهای مختلف میخواهیم در مقابل این نقض عریان حقوق مدافعان میحط زیست آزربایجان ساکت ننشینند و اماده اعتراض به این بی عدالتی در روز 13 فروردین باشند .

تهران/4 فرودین 1390 جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد تهران جنوب

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter