English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه ی اعلام حمایت جمعی از دانشجویان دانشگاه های اورمیه و فعالین شهر از برخی نامزدهای انتخاباتی دوره ی نهم مجلس-حوزه ی اورمیه

داشتن حق رای وانتخاب آزادانه به دور از جهت گیری های خاص و بی منطق و بر مبنای درک صحیح شرایط موجود حق طبیعی هر انسانی است.طبعا اساس این انتخاب آزاد با مبنای منطقی مستلزم اشراف بر جهات مختلف فرایند انتخابات و اهداف سیاسی نیروهای حاضر در آن است.اما نکته ی اساسی در انتخابات پیش روی مجلس ایران و رویکرد حاکمیت ایران به آرایش سیاسی واحد و تاکید بر حضور نیروهای خودی به موازات حذف نیروهای غیر خودی به معنای واقعی نقض صریح اصول وبنیان های دموکراسی است.از آنجایی که موضوع تمامیت ارضی آذربایجان و وجود رویای توسعه طلبی ارضی اکراد بر منطقه ی غرب آذربایجان از دیرباز مدنظر برخی از جریانات تندرو منطقه از جمله اکراد و ارامنه بوده که تحت حمایت مستقیم حاکمیت مرکزی ایران مجال و امکان این ادعا تشدید یافته است.خنثی سازی این قبیل اندیشه ها در گرو اهتمام و جدیت روشنگران حرکت ملی است که با همگام نمودن پایگاه توده ای در جهت نیل به این مقصود گام بردارد.بر این اساس ما جمعی از دانشجویان فعال مدنی دانشگاه های اورمیه و ساکن شهرضمن تاکید بر لزوم آگاهی و هوشیاری مردم نسبت به افکار و سیاست های تبعیض آمیز حاکمیت و اندیشه ی شوم توسعه طلبی ارضی اکراد مهاجر که با اعلام حمایت از کاندیداتوری نامزد کرد انتخاباتی در جهت تحقق این رویا گام برمی دارند،حمایت خود را از کاندیداتوری آقایان:

1-سيد محمد حسین زبرجد نژاد

2-سید سلمان ذاکر

3-علی ملازاده

اعلام داشته و بر لزوم پیگیری مطالبات  زیر تاکید می نماییم.

1-مبارزه با تروریسم وایادی آن در منطقه در جهت خنثی سازی رویای توسعه طلبی ارضی اکراد بر منطقه ی غرب آذربایجان

2-تاکید بر لزوم اهتمام و جدیت نمایندگان منتخب در پیگیری مطالبات قانونی ازقبیل اصول 15 و 19 قانون اساسی

3-تاکید بر لزوم جدیت نمایندگان منتخب اورمیه در جهت رفع عقب ماندگی های اقتصادی شهرستان

4-تاکید بر لزوم تاسیس فراکسیون نمایندگان آذربایجان برای پیشبرد اهداف توسعه ی همه جانبه ی منطقه

5-تاکید بر پیگیری و نظارت مستمر بر روند احیای دریاچه ی اورمیه

http://www.urmu-sechgileri.blogfa.com/

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter