English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

قادین گونو حاقدا گادپ-نین بیلدیریسی

qadın azadlığı və eşit haqların olması  gündəlik  mübarizəmızın bir parçası olmalıdır

Dəyərli vətəndaşlar:

Bildiyiniz kimi Güney Azərbaycan Milli Herekatının güclənməsində və genişlənməsində əktiv qadınların danılmaz yardımı olubdur . artıq Milli və cinsi ayrı seçgiliyə qarşı  şovinizm ilə mübarizədə Güney Azərbaycan qadın fealları Pinarlar,Sonalar,Franəklər və ... örnək qdınlara çevirilmişdirlər . demək qadın azadlığı, milli azadlıq mücadiləsindən ayrılmazdır.

Qadın sorunu və milli azadlıq herekatı ,bir birindən ayrı olsalarda ,demokrası  açıdan özəlliklə Güney Azərbaycanda bir- birin bütünlədən güclərdəndirlər.

Azərbaycan milli herekatı qadın haqlarını əsası məsələlərindən qəbul etdikcə mübarizə alanın, genişləndirir və Azərbaycan qadınının ,siyası- ictimai inkişafina zəmin yaradır ,habelə ayrı seçgiliglərə məruz qalan qadınlar, öz haqlarının əldə edilməsın, ölkənin azadlığında görürlər .

Biz Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası (GADP) olaraq 8mart dünya qadın gününü bütün qadınlara özəl olaraq Güney Azərbaycanda sümürgəçilik və istemar altında yaşayan Azərbaycan qadınına təbrik edib və onlarən cinsi zulmə qarşı mübarizələrin dəstəkliyib və  qadın azadlığını və eşit haqların olmasın öz gündəlik  mübarizəmızın bir bölümü bilirik

Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası (GADP)

2012.03.08

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter