مجموعه گزارشات نقض حقوق بشر در آذربایجان در سالهای اخیر

آذوح: برای دریافت هر کدام از گزارشات بر روی لینکهای مربوطه کلیک نمایید:

گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان در سال 1393- فایل پی دی اف

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2110

گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان در سال 1392- فایل پی دی اف

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2109

گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان در سال 1391- فایل پی دی اف

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2108

گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان در سال 1390- فایل پی دی اف

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=115&catid=2

فهرستی از زندانیان سیاسی که از سال 1360 تا پیش از کشتار تابستان 1367 در زندان تبریز اعدام شدند:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=11000:1391-04-19-16-53-46&catid=1:1

AZOH-un statistik məlumatları 2008-2011

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10498:azoh-un-statistik-mlumatlar-2008d2011&catid=14:latinc

Güneydə insan haqlarının pozulması ilə bağlı son məlumatlar (16.04.2012÷30.05.2012)

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10496:gueneyd-insan-haqlarnn-pozulmas-il-bal-son-mlumatlar-16042012d30052012&catid=14:latinc

خلاصه ای از گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان 87-90 + متن انگلیسی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=6709:---------87-90--&catid=6:1389-12-03-06-45-09

گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان در بهار 1390- پی دی اف:

http://www.azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&task=finish&cid=79&catid=2

گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان در سال 1389- پی دی اف:

http://www.azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&task=finish&cid=54&catid=2

گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان در سال 1388- پی دی اف:

http://www.azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&task=finish&cid=53&catid=2

گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان در سال 1387- پی دی اف:

http://www.azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&task=finish&cid=52&catid=2

آذوح

Share/Save/Bookmark