جایگاه و رابطه ی انتقادات منطقی، تخریبات غیراخلاقی و پلورالیزم در حرکت ملی آذربایجان جنوبی. سلسه مصاحبه هایی با فعالین شناخته شده ی آذربایجان و منسوبین تشکلات آذربایجانی پیرامون این موضوعات را در این بخش مطالعه نمایید.

آذوح: جایگاه و رابطه ی انتقادات منطقی، تخریبات غیراخلاقی و پلورالیزم در حرکت ملی آذربایجان جنوبی. سلسه مصاحبه هایی با فعالین شناخته شده ی آذربایجان و منسوبین تشکلات آذربایجانی پیرامون این موضوعات را در این بخش مطالعه نمایید.

 

سایین محمود بیلگین(گادپ تشکیلاتی نین سوزچوسو) آذوح لا موساحیبه سی

 

سایین ائلدار قاراداغلی(قورتولوش تشکیلاتی نین یونتیم قوروپو اویه سی) آذوح لا موساحیبه سی

 

سایین عاریف کسکین(یاخین شرق موتخصصی سی) آذوح لا موساحیبه سی

 

سایین بابک چلبیانلی(آزربایجان میلی دیرنیش تشکیلاتینین خالقلا ایلیشگیلر سوروملوسو) آذوح لا موساحیبه سی

 

 

Share/Save/Bookmark