معرفی بعضی عشایر تورک با نام کرد یا لر!!- ارسلان قشقایی

متأسفانه شاهد هستیم که امروزه در ایران، بعضی از ایلات تورک را با ملیت کرد یا لر معرفی میکنند و بعضی از آن عشایر تورک که اغلب بیسواد یا کم سواد هستند، باور کرده و فکر میکنند که اجدادشان تورک نبوده و بعداً تورک شده اند و ریشه خودشان را در اقوام کرد یا لر جستجو میکنند!!

طایفه پر جمعیت «ترکاشوند» در استانهای همدان، کرمانشاه و لرستان زندگی میکنند. امروزه آنها را جزئی از طایفه لکها یعنی از خانواده لرها معرفی میکنند، (البته بعضی از منابع غیر معتبر فارسی امروزی بزور لکها را نیز از قوم کرد مینامند تا شاید لرها را در دنیای کردها ادغام کرده و با قوی ساختن آنها برای تورکان دردسر بسازند!!).

 بعضی از مردم «ترکاشوند» بزبان لکی (لری) و برخی بزبان ترکی صحبت میکنند.

در مدارس محلی به فرزندان طایفه «ترکاشوند» چنین آموزش میدهند که اجداد آنها از قوم لک یا کرد بودند و بعدها تورک شده اند!! و کلمه «ترکاشوند» را هم چنین معنی میکنند که آنها تورک نبودند و به آنها دستور دادند که تورک شوند، بنابراین اسم آنها «ترک شوند» یا «ترکاشوند» گشته است!! این گونه مهملات شوونیستی که توسط بعضی عناصر ضد تورک در حال شکل گرفتن است بسیار خطرناک بوده و باید شدیداً محکوک شوند، در غیر اینصوزت در آینده مشکلات بزرگی برای تورکان ایجاد خواهند کرد.

زادگاه اصلی طایفه «ترکاشوند» از استان همدان شهر تویسرکان است. و وجه تسمیه آن از دو کلمه ترک (تورک) و کشانی (کاشانی) است. واژه «کشانی» برگرفته از نام «کوهستان کشانی» در حومه تویسرکان است که اشاره دارد به نام «تورکان کشان» که قبلاً در مورد آنها صحبت کردیم. (به مقاله: «تورکستان کاشان را بهتر بشناسیم» مراجعه کنید). اخیراً رژیم شوونیستی ایران در یک اقدام بسیار زشت تابلوی جدیدی در تویسرکان نصب کرده که بجای «کوهستان کشانی» که یک واژه تورکی است واژه جعلی «کوهستان گشانی» را نوشته!! هرچند که مردم محلی «کوهستان کشانی» میگویند.

شوونیسم فارس با بازی با کلمات و جعل تاریخ میخواهد طایفه پرجمعیت «ترکاشوند» را از ملت «لک یا کرد» معرفی کرده و آنها را تشویق کند تا زبانهای لکی (لری) یا کردی یاد بگیرند. احزاب کردها هم از این آب گل آلود ماهی میگیرند و به ترویج ناسیونالیسم کردی در بین طوایف تورکی می پردازند!!

اخیراً با یکی از این مردم (ترکاشوند) که اهل کرمانشاه است صحبت میکردم. طرف خودش را از قوم لک (لر) معرفی میکرد و هیچ تورکی بلد نبود. ولی وقتی واقعیت را برایش توضیح دادم بسیار نگران و مضطرب پرسید: که چه بلایی بر سر هویت اجدادی آنها آمده؟! بیچاره بسیار گیج شده بود که چگونه هویت تورکی اجدادیش را با تقلب و جعل تاریخ ازش گرفته اند. کم مانده بود گریه کند. میگفت که بعد از این خودش را هویت گمگشته مینامد!!

بعلت شباهت دو واژه «لک» و «لرک» که اولی از قوم «لر» بوده و دومی از قوم «تورک»، سعی دارند تا اقوام تورک «لرک» را از لرهای «لک» معرفی کنند!! مثلاً در استان خوزستان شهر تورک نشینی بنام «ترکالکی» وجود دارد و بعضی احزاب کردی یا لری مشکوک که شاید اصلاٌ شوونیستهای فارس باشند، سعی دارند تا آن شهر تورک نشین را از لرهای لک معرفی کنند. همین کار را با روستای لکستان در استان آذربایجان غربی میکنند و ادعا دارند که در آنجا لکها زندگی میکنند!! در حالیکه آنجا طایفه تورکان لرک زندگی میکنند.

علاوه بر طایفه «ترکاشوند» بسیاری دیگر از طوایف تورکان را از اقوام لک (لر) یا کرد معرفی کرده اند!! مانند:

سعی میکنند تا طایفه تورک «لرک» را با طایفه «لر لک» به اشتباه اندازند!!

طوایف ترکمانان «سلجوقی، تیموری، قره چولو» در استان خراسان را از قوم کرد معرفی میکنند!!

بعضی از طوایف تیره ملکشاهی در استانهای ایلام و کرمانشاه، تورک هستند ولی آنها را هم از قوم کرد معرفی میکنند!!

طایفه تورک «بای سوری» در شمال شیراز را طایفه «باصری» عرب می نامند!!

در ایران یک پاکسازی قومی (تورکی) بسیار بزرگی در راه است و باید کاملاً هوشیار بود والا شاهد حوادث بسیار بدی خواهیم بود. رژیم شوونیستی ایران زیر زمینی و با سرمایه بسیار در حال جعل هویت و تاریخ تورکان است و با اغفال عشایر بیسواد تورک، در بین آنها ناسیونالیسم کردی یا لری ایجاد میکند. بعضاً این مهملات را در مساجد توسط ملاها به عشایر بیسواد تورک تلقین میکنند!! با وجود اینکه ملت قشقایی هویت تورکی خود را خیلی خوب حفظ کرده ولی به قشقایی ها هم حمله کرده اند و مهملاتی ساختند مبنی بر اینکه بعضی از طوایف ایل کشکولی که قشقایی هستند در گذشته از لرهای لک بودند و بعداً تورک شده اند!! در حالیکه واقعیت کاملاً برعکس است و بعضی از عشایر منزوی تورک که عمدتاً بیسواد هستند، تحت تأثیر تبلیغات شوونیستی، اکنون خود را از لرهای لک معرفی میکنند!! 

ارسلان قشقایی

فیس بوک قشقایی سسی

 

naghshe

 

 

 

Share/Save/Bookmark