اهداف دهشتناک جنگ صلیبی در عراق و سوریه و تورک کشی هیستریک صلیبی روسیه- اوجالان ساوالان

تقدیم به کودک دو تکه شده تورکمان به دست جانیان نژادپرست صلیبی ضد تورک روس

این روزها که ما ملت تورک آزربایجان جنوبی که با تلاش و توطئه های رنگارنگ استعمار صلیبی غرب، به سردمداری انگلستان و روسیه و با همیاری کامل آمریکا، فرانسه، آلمان و چین در دست رژیم نژادپرست صلیبی ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان جمهوری شیطانی ایران اسیر هستیم، در شوک توهین نژادپرستانۀ حاکمیت ضد تورک به سر می بریم و بهترین فرزندان ملت تورک آزربایجان جنوبی برخی از سالها پیش و برخی در همین ماههای اخیر پس از دستگیری و شکنجه در زندان رژیم جمهوری شیطانی به سر می برند و با کمال مسرت در زیر این ضرب و شتم وحشیانه مأموران وحشی و بی رحم رژیم و خفقان و شکنجه و زندان در 18 آبان ماه امسال شاهد خیزش عمومی ملت تورک آزربایجان علیه نژادپرستی متعفن راسیسم فارس-ایرانی (راسیسم فارسیسم/ ایرانیسم یا پانفارسیسم/ پان ایرانیسم) بودیم، شاهدیم که روسیه نژادپرست ضد تورک که نژادپرستی اش و ضدیتش با تورکان تمام دنیا ذاتی، فطری و جوهری است و در پانصد سال اخیر این ضدیت نژادپرستانه را بارها و بارها با نسل کشیهای فراوان تورکها در مقاطع تاریخی مشخص و در هر فرصت مغتنم، چه به دست خود و چه به دست تروریسم نژادپرست موحش صلیبی ضد تورک ارمنی (داشناک/ هینچاک/ آسالا) و چه به دست تروریسم نژادپرست ضد تورک و ضد عرب فارس (تمامی احزاب و گروههای سیاسی حاکمیت جمهوری شیطانی ایران و تمامی احزاب و گروههای اوپوزیسیون نژادپرست آن) و تروریسم وحشی ضد تورک و ضد عرب کورد (احزاب و گروههای تروریستی ضد تورک و ضد عرب کورد: پ ک ک، پژاک، حزب دموکرات کوردستان ایران، کومله، پ ی د و ...)  به اثبات رسانده، به بهانۀ نبرد علیه داعش، و در اصل برای اجرای پروژه صلیبی ضد تورک و ضد عرب "پاکسازی نژادی و نسل کشی تورکان و عربها در سوریه و عراق و دادن خاک سرزمینهای این ملتهای مظلوم به کوردهای تروریست" به سوریه وارد شده و با هواپیماهای جنگی خود به منطقه تورکمان نشین "باییر بوجاک" و "تورکمان داغی" سوریه حمله کرده و انسانهای بی سلاح و بی دفاع تورک، نوزادان، کودکان، نوجوانان، دخترکان، زنان و مردان و پیران بی سلاح و مظلوم را بمباردمان، تکه تکه، قطعه قطعه و نسل کشی نژادی می کند. این همان "راه صلیب" است که قدرتهای صلیبی ضد تورک جهان از پانصد سال پیش نقشۀ آن را کشیده اند و قدم به قدم با تمام قوای شیطانی خود آن را به اجرا درمی آورند. راه صلیب همان راهی که ارمنی جنایتکار داشناک «دیوید خردیان»، در کتابی تحت عنوان «در راه صلیب» به جزئیات قتل عام انسانهای تورک آزربایجان در خوجالی آزربایجان شمالی، از جمله کندن پوست بدن کودکان مظلوم تورک و تایم گرفتن برای چند دقیقه زنده ماندنشان، شرط بندی برای جنسیت جنین مادران حامله تورک و دریدن و بیرون آوردن جنینها از شکم آنها، میخ کوب کردن کودکان تورک به درختها و دیوارها و غیره می پردازد، و از این جنایات در ته قلب خود احساس غرور نژادپرستانه عقده ای صلیبی می کند:

http://azvoice.blogfa.com/tag/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA

پروژۀ صلیبی تورک کش یکسان در عراق و سوریه

 دنیای صلیبی غرب که سال گذشته به عیان شاهد بودیم که در قبال حملات داعش به عین العرب/ کوبانی جعلی خالی از سکنه (کوردها) و در قبال حمله داعش به یزیدیهای عراق چه غوغای تبلیغاتی در چندین مدیای متعلق به خود، یعنی بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، من و تو 1، رادیو فردا، رادیو زمانه، دویچه وله آلمان  و غیره به راه انداخته بود در قبال این نسل کشی آشکار ورسیه- جمهوری شیطانی ایران- حزب الشیطان لبنان و رژیم جنایتکار ضد تورک و ضد عرب بعثی اسد، همانند آنچه پارسال در قبال نسل کشی تورکمانان (تورکان) آمرلی، شهری از توابع طوزخورماتو در شمال عراق، تل عفر و روستاهای متعدد تورکمان نشین عراق، سکوت مغرضانۀ صلیبی نژادپرستانه گرفته بودند در این مورد نیز، یعنی نسل کشی موحش تر تورکهای سوریه این بار توسط روسیه درست به همان صورت سکوت مغرضانۀ صلیبی ضد تورک و ضد عرب و کوردپرستانه گرفته اند. آن هم در مقابل روسیه، روسیه ای از نقطه نظر استراتژی و اهداف و ماهیت زورگو و سلطه گر و اشغالگر و تهدیدکنندۀ تمامیت ارضی کشورهای اروپایی و با سیاستهایی اشغالگرانه و نژادپرستانه (برتری نژادی روسها/ پان اسلاویسم) دقیقا شبیه نازیسم هیتلری و فاشیسم موسیلینی عمل کرده و می کند و با اعمالی مثل تجزیۀ آبخازیا و اوستیای جنوبی از گرجستان و شبه جزیرۀ کریمه (Kırım/Qırım) از اوکراین، در جهتی مخالف سیاستهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و دیگر کشورها و همسو با چین ضد تورک و ضد بشر و جمهوری شیطانی ایران عمل می کند.

 همین فکتها و حقایق مسلم سبب می شود که ما تحلیل گران ملت تورک آزربایجان که این حق را داریم که اتفاقات و حوادث را از منظر منافع ملی درازمدت ملت تورک خودمان و ملت تورک جهان (جهان تورک) بررسی و تحلیل کنیم، به درستی به این حقیقت تلخ پی ببریم که این بازیهای سیاسی و این شوهای خطرناک تروریستی، تنها و تنها یک هدف بزرگ و آشکار دارد: "پاکسازی نژادی مناطق تورک نشین چهار کشور عراق، سوریه، تورکیه و ایران از عنصر تورک و دادن آن اراضی آغشته به خون تورکها به کوردها تا کشور "کوردیستان بزرگ" بر روی خروارها گوشت و خون و استخوان تکه تکه شده و سوخته و خاکسترشدۀ میلیونها انسان تورک مظلوم و ویرانه های سوختۀ شهرها و روستاهای تورک نشین این چهار کشور ساخته شود". من جزئیات این طرح شیطانی خطرناک قدرتهای صلیبی دنیا را که قصد نابودی و نسل کشی ملت تورک در چهار کشور یادشده و دادن خاک آغشته به خون آنها به کوردهای تروریست کوهی دارد، به همراه نقشه هایی که توسط "رالف پیترز"، نظامی آمریکایی، رسم شده و تبریز را هم جزو کوردیستان بزرگ در نقشۀ خاورمیانه بزرگ (شما بخوانید کوردیستان بزرگ و آزربایجان کوچک!) در مقالۀ " کوبانی، کوبش طبل نسل¬کشی ملت تورک آزربایجان و اشغال خاک آزربایجان جنوبی" خودم آوردم و علاقه مندان را به خواندن اصل مقاله جلب می کنم:

http://www.azoh.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23803:1393-08-12-04-34-30&catid=2:10&Itemid=18

با بررسی تاریخ درمی یابیم که این هدف از اهداف استراتژیک صلیبیان غربی در تورکیه و آزربایجان شمالی و جنوبی در جنگ جهانی اول، که بهتر است نام آن را جنگ صلیبی ضد تورک بگذاریم، نیز بود که با با شهید کردن بیش از 2 میلیون انسان تورک در تورکیه و دو آزربایجان و ساختن کشور جعلی ارمنستان در دل جهان تورک و اسکان ارمنیهای صلیبی جنایتکار و ضد بشر در آن، با فرو کردن  شمشیر صلیبی شان در قلب تپندۀ آغشته به خون جهان تورک، آزربایجان مظلوم، به انجام رساندند. برای جزئیات مقاله های زیادی در سایتهای آزربایجانی هست که می توانید به این مقالۀ من مراجعه کنید:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=26225:1394-02-13-22-20-28&catid=7:12&Itemid=16

جمهوری شیطانی ایران، که همین نام برازندۀ آن است و بس توسط کشورهای صلیبی ضد تورک، ضد عرب جهان: انگلیس، روسیه، آمریکا، آلمان، فرانسه و چین در 36 سال گذشته با هدف ایجاد نفاق و دشمنی و اختلاف بین تمامی کشورهای جهان اسلام، علی الخصوص اختلاف اندازی بین سنی و شیعه به قصد ضربه زدن به دوعنصر قدرتمند جهان اسلام: جهان تورک و جهان عرب به وجود آمده است. تمامی سردمداران جمهوری شیطانی ایران، از روح الله خمینی "سیک زاد" مفعول ملعون، تا خامنه ای مفعول، خاتمی مفعول، احمدی نژاد یهودی ملعون، رفسنجانی مفعول، روحانی مفعول و دیگران، همگی بلا استثنا مأموران زبدۀ فراماسونری صلیبی ضد تورک، ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان هستند. این "حقایق پنهان" را می توانید در سایت ارزندۀ زیر ببینید. خواهشمند است مقاله های این سایت را دقیقا بخوانید و فکر کنید:

https://persianfacts.wordpress.com/

جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری شیطانی فراماسونری صلیبی ایران؟!

چند سالی است که جمهوری شیطانی ایران، با هدایت و دستور اساتید اعظم بریتانیایی، و شخص ملکه، استاد اعظم تمامی ملایان سیاسی ضد تورک پارس- شیعه یکی از جوانان ایدئولوگ مشهدی فارس خودش، علی اکبر رائفی پور، را به میدان سخنرانی در دانشگاهها آورده و این مهرۀ کوچک شروع کرده است از توطئۀ جهانی یهودیها، فراماسونری، راز دلار و امثالهم خزئبلات می بافد. البته طبق مأموریت خبیثانه اش، در هر فرصت مغتنم شروع می کند به کوبیدن ما فعالان حق طلب حرکت ملی آزربایجان جنوبی که چیزی جز رسیدن ملتمان به ابتدایی ترین حقوق بشری شان نمی خواهیم، و ما را طبق معمول با تکنیک نخ نما شدۀ فرافکنی (Projection)، به اسرائیل/ صهیونیسم، آمریکا، انگلیس و غیره منسوب می کند. سواد تورکی این ابراستاد دانشگاه نخبۀ پانفارس کوچک در معنی کردن و تلفظ "بوز" در "بوز قورد" که آن را buz )"یخ") معنی می کند(؟!)، خنده دار است. اینها را نگاه کنیم تا شیطنت حماقت آمیز فاشیسم جمهوری پانفارس شیطانی ایران را شاهد باشیم:

https://www.youtube.com/watch?v=DXrMQOsjckw

http://durnanews.ir/?p=215

 در حالی که حاکمیتی که از نوک سر تا نوک ناخن وابسته به این قدرتهای صلیبی است، خود جمهوری شیطانی ایران است و هزاران دلیل می شود برای این ادعا آورد: کمکهای مالی، تسلیحاتی بی امان به تروریستهای اشغالگر ارمنی از قبیل بنزین رایگان، مواد غذایی و تسلحیات از مرز "نوردوز- مغری" در آزربایجان جنوبی، جنگیدن دوش به دوش با خطرناک ترین و عقده ای ترین و نژادپرست ترین قدرتهای صلیبی ضد تورک دنیا: روسیه و چین در سوریه و و عراق آن هم در مقابل ملتهای مظلوم تورک و عرب و به نفع عنصر صلیبی- آریایی آلت دست و تروریست کورد، دیگر هیچ شکی در وابسته بودن جمهوری شیطان ایران به شیطان پرستی صلیبی نمی گذارد.

علم کردن جرثومه های خباثت فراماسونری مثل علی اکبر رائفی پور و داد زدن او در ظاهر علیه فراماسونری در اصل این استراتژی عجیب و شیطانی دقیق و حساب شدۀ بریتانیایی است: می خواهی چیزی را پنهان کنی مدام دربارۀ آن حرف بزن! اما حقیقت عریان آن است که جمهوری شیطانی ایران از اس و اساس و بنیان و پایه و بنیاد یک حاکمیت فراماسونری شیطان پرست صلیبی ضد تورک، ضد عرب و ضد اسلام است که در ادامۀ همکاریهای تاریخی عنصر شیعه- فارس (تشیع باطنی ضد تورک، ضد عرب و ضد اسلام) با صلیبیان شیطان از زمان جنگهای صلیبی پرست با هدف ضد انسانی صلیبی ضد تورک، ضد عرب و ضد اسلام ضربه زدن از پشت به جهان عرب و جهان تورک و جهان اسلام به وجود آمده است. تمامی ملاها و عناصر غیر ملای حاکمیت جمهوری شیطان ایران، تأکید می کنم تمامی آنها یهودی فراماسون یا صلیبی فراماسون هستند من سیر تحول تاریخی این عنصر شیطان پرست ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام فارس-شیعه را تا مغز استخوان به شیاطین صلیبی وابسته است، یعنی شعوبیه ( به نمایندگی فردوسی و اسدی توسی دو ملای نژادپرست تشیع ضد تورک و ضد عرب) ← باطنیه/ اسماعیلیه (به نمایندگی ناصر خسرو و خواجه نصیرالدین توسی و خواجه رشیدالدین فضل الله سه ملای دیگر تشیع ضد تورک و ضد عرب پارسی)← ملا-سیدهای فارس- لبنانی جبل عاملی نفوذی در دستگاه صفویه که بزرگترین ضربه ها را به قلب جهان تورک وارد کردند (مثل سید محمد لاهیجی و دو مجلسی و دیگران) تا ملا- سیدهای فارس –شیعه دوران قاجار که از موقوفه انگلیسی اود از مال حرام انگلیسی می خوردند و شکم پر می کردند، و سرانجام همین ملا-سیدهای فراماسون مفعول شده و نشاندار گشته در لژهای فراماسونری مخوف بریتانیای کبیر، با پیوستن به جنبش مشروطیت زمینه ها انحراف و انحطاط آن را که موجب گرفتن قدرت سیاسی از دست تورکان قاجار و دادن آن به عنصر نوکر عبد و عبید فارس فراماسون و رضا پالانی عقده ای جنایتکار ضد تورک و ضد عرب با مشاوران مخوفی چون محمدعلی فروغی و اردشیر جی و شاپور جی شدند، در کتاب " ایران یا ارن؟ بررسی تحلیلی تاریخ استعمار ملت آزربایجان" خودم آورده ام و نیازی به دوباره کاری نمی بینم. علاقه مندان می توانند اصل این کتاب را از لینک زیر دانلود کرده و مطالعه فرمایند:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=697

بازی شوم قدرتهای جهانی صلیبی در مخالفت با برنامۀ هسته ای ایران

مذاکرات هسته ای، کشاندن جمهوری شیطانی ایران به پای مذاکرات فراوان، هرگز به معنی مخالفت قدرتهای صلیبی با اصل ولایت فقیه (حاکمیت سیاه ملا- سیدهای فراماسون بر ملتهای ایران) نیست. این را می شود از نحوۀ برخورد تلویزیونهای صلیبی غربی بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، من و تو 1، رادیو فردا، رادیو زمانه، دویچه وله آلمان  و غیره به خوبی فهمید. بازی طرفداری از اصلاحات در داخل نظام شیطانی ملا- سیدی ایران دقیقا همان قدر بازی و دروغ به قصد کنترل و فریب افکار است که بازی اسرائیل ستیزی جمهوری شیطانی ایران. قدرتهای صلیبی ضد تورک دنیا با برنامه ریزی حساب شده 36 سال پیش جمهوری شیطانی ایران و ملا-سیدهای مفعول فراماسون را دقیقا برای همین اهداف صلیبی ضد تورک، ضد عرب و ضد اسلام سر کار آوردند: اهدافی از قبیل: ایجاد نفاق و اختلاف بین تمامی کشورهای جهان اسلام (به ویژه جهان عرب و جهان تورک) و به ویژه در خاورمیانه، مشروعیت بخشی به اسرائیل و ارمنستان، ضدیت بی امان با تورکیه، دو آزربایجان و تمامی کشورهای تورک جهان (هدف اصلی) با ریاکاری و تظاهر مکارانه به اسلام و تجاهر به تشیع باطنی پارسی و خرافات مزخرف مذهب استعماری مازوخیستی و سادیستی تشیع پارسی، ضدیت بی امان با ملت عرب با ریاکاری و تظاهر به اسلام و تجاهر به تشیع باطنی ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام پارسی. تجزیۀ جهان عرب و جهان تورک و دادن سرزمینهای تورکان و عربها به عنصر آلت دست، جنایتکار، خبیث و فرصت طلب و مشئوم کورد، طبق ایدئولوژی حمایت از نژاد مجعول آریایی در مقابل عناصر غیر آریایی.

 لازم به ذکر است که عنصر تروریست کورد نه تنها «عمق استراتژیک جمهوری شیطانی ایران» بلکه عمق استراتژیک، آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، فرانسه، چین و تمامی قدرتهای جهان صلیبی» است. بنابراین حمایت بی امان رسانه های این قدرتها، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، من و تو 1، رادیو فردا، رادیو زمانه، دویچه وله آلمان از عنصر کورد، که با تبلیغات بی امان و گسترده علنا جنبه تقدس بخشیدن نژادپرستانه به این عنصر مشئوم تروریست ضد تورک و ضد عرب را می گیرد، در کنار تقدس بخشیدن به عنصر «تاجیک- دری زبان- فارس» همگی در راستای ضدیت بی امان این قدرتها با جهان تورک و جهان عرب و در کل با جهان اسلام می شود توجیه کرد. این حقیقتی است عیان و آشکار و جلوی چشم میلیاردها انسان آگاه که انکار آن یا نشانۀ نادانی است یا غرض.

جنگ جهانی سوم، به دور از خاک اروپا و آمریکا، در خاورمیانه و به قصد نسل کشی تورکان و عربها

جمهوری شیطانی ایران به عنوان یک مهرۀ اصلی از طرف قدرتهای صلیبی ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام، مأمور است که در صف بندی جدید قدرتهای صلیبی ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام جهان، یعنی روسیه- جمهوری شیطانی ایران- حزب الشیطان لبنان و عراق که در بازی شوم و شیطانی داعش ستیزی، داعشی که خود مثل سازمانهای تروریستی دیگر مثل القاعده برساخته قدرتهای صلیبی غربی برای بی اعتبار کردن اسلام است، در پروژۀ جنایتکارانۀ تورک کشی و عرب کشی به قصد پاکسازی نژادی عنصر تورک در عراق و سوریه و آفریدن کوردیستان بزرگ شرکت فعال داشته باشد. بعد از جنگ سرد و نبرد سرد ابرقدرتهای صلیبی غربی با هم،  این قدرتهای صلیبی جنگ جهانی سوم را به راه انداخته اند که در ادامۀ جنگ جهانی اول و به قصد تضعیف خاورمیانه و جهان اسلام (جهان تورک و عرب) است. تنها فرق این جنگ صلیبی این است که هر دو سر آن برد و به نفع قدرتهای صلیبی جهان و به ضرر ملتهای تورک و عرب است. هیچ اروپایی و آمریکایی و یهودی (اسرائیلی) در این جنگهای شوم کشته و نسل کشی نمی شود بلکه فقط تورکها و عربها (مسلمانان) کشته می شوند. همان گونه که مهم ترین دستاورد جنگ جهانی اول، تجزیۀ امپراتوری تورک عثمانی و آفرینش کشور ارمنستان جعلی در دل جهان تورک بود و دستاورد مهم جنگ جهانی دوم آفریدن کشور یهودی اسرائیل در قلب جهان عرب بود، مهم ترین دستاورد این جنگ شوم جهانی (بهتر است بگوییم خاورمیانه ای- ضد تورک و ضد عرب) نیز تجزیۀ چهار کشور عراق، سوریه، تورکیه و ایران و آفرینش کشور جعلی کوردیستان بزرگ است. از یک طرف تمامی قدرتهای مسلمان منطقۀ خاورمیانه که در دور و اطراف اسرائیل هستند (عراق، سوریه، تورکیه و ایران) تجزیه و تضعیف می شوند و از سوی دیگر با تجزیۀ این کشورها عنصر عبد و عبید و خبیث و تروریست کورد صاحب کشور می شود. کشور پهناوری که به هیچ درد او نمی خورد و بر روی جنازه های میلیونها تورک و عرب عراقی، سوری، ایرانی و تورکیه ای ساخته خواهدشد.

سخن آخر  

 اینها همه برنامه هایی است که فراماسونری صلیبی غربی از پانصد سال پیش، و پیدایش کمپانی هند شرقی بریتانیا، فرانسه، هلند و غیره تا به امروز تدوین و باز تدوین کرده اند و هر سال به اهداف اصلی آن که گرفتن حاکمیت از جهان عرب و تورک و دادن آن به عناصر خودفروختۀ خائن و صلیبی عبد و عبید  به جهان اسلام، یعنی عناصر فارس و کورد،  بیشتر دست می یابند. این جاست که این نسل کشی تورکان و عربها در سوریه و عراق باید برای تورکیه، عربستان، و تمامی کشورهای جهان تورک و عرب ناقوس هشداری باشد. دامنۀ این تورک کشی و عرب کشی بی گمان به دو کشور قدرتمند خاورمیانه، تورکیه و ایران نیز خواهدکشید. و اگر اقدامی و تمهیدی در جهت خنثی نکردن این توطئۀ شوم توسط جهان تورک و عرب انجام نشود، آن زمان بسیار دیر خواهدبود. قدرتهای صلیبی غربی همان طور که در برابر نسل کشی اعراب و تورکان، به نفع کوردها در سوریه و عراق سکوت شیطانی نژادپرستانۀ خبیثانه گرفتند، در قبال نسل کشی گستردۀ ما تورکان آزربایجان جنوبی و شمالی و تورکهای تورکیه نیز سکوت خبیثانۀ جنایتکارانه خواهند گرفت. در این امر هیچ شکی نداشته باشیم. واقعیت تلخ و مهم این است: هیچ قدرتی در جهان امروز پشتیبان جهان تورک و عرب به جز خود جهان تورک و عرب نیست. پس باید بیداری گسترده ای در تورکیه، دو آزربایجان، عربستان، مصر و تمامی جهان عرب از این نقشه ها و اهداف شوم صورت پذیرد. حرکت مقدس ملی آزربایجان جنوبی در ادامۀ همین روشنگریها و افشاگریها در جهات حفظ و حراست از جان و مال و ناموس و هستی و کیستی و داشته ها و ثروتهای مادی و معنوی ملت مظلوم تورک آزربایجان به وجود آمده است، در این راه مقدس و در جهت برهم زدن این نظم شیطانی صلیبی ضد تورک و ضد عرب به وجود آمده است.

 یاشاسین تورک  دونیاسی. یاشاسین تورکیه. یاشاسین آزربایجان.

اوجالان ساوالان – جمعه 13/09/1394 04/12/2015

Share/Save/Bookmark