حقایقی تلخ در خانا« پیرانشهر» سولدوز و اورمو- کانال حقایقی تلخ

فعالین مدنی آزربایجان بارها و بارها از اقدامات تجزیه آزربایجان بخصوص آزربایجان غربی روشنگری های فراوان کرده اند و از خطرهای در کمین ملت تورک هشدار داده اند.

اما دیگر خطر در کمین نیست

خطر دارد مرا از خانه ام بیرون میکند.خطر دارد املاک و زمینهای مرا تصاحب میکند.خطر دارد امنیت را از ناموسم میگیرد.خطری به نام کورد و با پشتیبانی همه جانبه تفکر مرکز گرایانه فاشیستی.

خانا« پیرانشهر» روزگاری نچندان دور«تا قبل از1357» میدان قدرتنمایی تورکان یکانات بود که بر اساس منابع تاریخی بنیانگذاران این شهر نیز میباشند.بعد از انقلاب و با مهاجرتهای گسترده کوردهای عراق با حمایت دولت مرکزی به این منطقه عرصه بر تورکان خانا تنگ و تنگتر شد.تا جایی که 99درصد انان مجبور به ترک دیار خود شدند.و اکنون خانا 25 خانوار از بومیان تورک را تحت فشارهای همه جانبه اکراد مهاجر در دل خود جای داده است و این در حالیست که دولت کوچکترین حمایتی از اینان نمیکند و در واقع هیچ حمایتی از تورک ها در کار نیست.

و اکنون سولدوزکه 40درصد آن را اکراد مهاجر تشکیل داده و در سمت غربی سولدوز ساکن هستند.اخیرا بازارچه ای بنام بازارچه کالاهای مرزی در این شهر روبروی ترمینال افتتاح شده و بازارچه بزرگتری نیز در همان حوالی در دست احداث است.

مسئله اینجاست که از طریق شهرداری سولدوز از تاجران شهرهای بانه سردشت و پیرانشهر جهت سرمایه گذاری در این بازارچه ها مخفیانه دعوت شده است. عجیبتر آنکه اجاره بها برای کوردهای تروریست تنها ماهیانه 5 هزارتومان❓بدون پیش پرداخت معین شده است

موقیعیت این بازارچه ها در شرق سولدوز است.یعنی علنا دولت محلی با اتکا به مرکز تورکها را در محاصره اکراد قرار داده است و توازن اقتصادی را به نفع کوردهای تروریست سنگینتر و سنگینتر کرده است.

طبق گذارشات رسیده در ارمو نیز با هشیاری ملت آزربایجان « ،هرچند خیلی دیر » روند فروش اراضی و املاک به اکراد به حداقل خود رسیده است .

اما اینبار دولت با دادن وامهای خرد و کلان و فروش اراضی ملی تحت جغرافیای آزربایجان غربی به اکراد زمینه تسلط اکراد بر منطقه را فراهم آورده و نقشه های خود را هرچه بیشتر پیش میبرد.

مهمتر از همه اینکه تمامی اکراد مهاجر مسلح هستند. به عنوان مثال طایفه منگور که از بزرگترین طوایف این تروریستها میباشد که با جولان در کوچه و خیابانهای آزربایجانمان ترس در دل کودکان و نوامیسمان می اندازند.

اگر از خوابی که دشمنان مان برایمان دیده اند آگاه نباشیم قره باغی دیگر در راه است.

⛔ کانال حقایقی تلخ

✅@tahrifetarikh

Share/Save/Bookmark