خرداد آذربایجان: فیلمی از حضور حماسی دانشجویان در قلعه ی بابک در 27 اردیبهشت 1385

آذوح: آن چه که در فیلم منتشر شده مشاهده می گردد، حضور حماسی جمع کثیری از دانشجویان آذربایجانی است که با قبول زحمت و تحمل رنج سفر خود را از شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی به قلعه ی بابک رسانده اند. این تجمع که در تاریخ 27 اردیبهشت 1385 شکل گرفت، و به نوعی آخرین حضور جمعی دانشجویان و فعالین سیاسی آذربایجانی در قلعه ی بابک به شمار می رود، زمینه ساز بروز قیام تاریخی آذربایجان در خردادماه 1385 گردید و به نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزاتی جنبش دانشجویی آذربایجان مبدل شد.

برای دیدن این فیلم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.youtube.com/watch?v=Lzy1dlsoBJM

 

 

آذوح

Share/Save/Bookmark