بیانیه ی آذوح به مناسبت آغاز سال 1390؛ گوج، بیرلیکده دیر...

ملت کبیر آذربایجان

مردمان آزاده و شریف

سال 89 با تمامی لحظات تلخ و شیرینش به انتهای راه رسید. سالی همراه با خاطراتی شیرین و تلخ. سرشار ار روزهای مبارزه و شبهای انفرادی. دستگیری، شکنجه و...

... و استقامت و دلیری شجاعانه ی ملت آذربایجان در مسیر دشوار احقاق حقوق ملی خویش.

سال 89 نیز همچون ایام و سالیان گذشته، با بازداشتهای گسترده ی فعالین سیاسی آذربایجانی آغاز و پایان یافت. ظلم و سرکوب بیشتر از پیش گشت و حاکمان ظالم، وحشی تر از هر زمان، چشمان پدران و مادران این خاک را به داغ جوانان رعنای آذربایجان، به اشک نشاندند. و گمان بردند، این سرزمین را می شود خاموش کرد...

... و این ملت، این خاک پاک، سیراب از خون سرخ لاله هایش، زمین را بیش از هر زمان پر از نو جوانه های مبارزه و آزادی نمود. آری، گله جک بیزیمدیر...

ملت شریف آذربایجان

مبارزان شجاع

در واپسین روزهای سال 89، جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران با درک شرایط حساس منطقه ای و لزوم انسجام در صفوف مبارزاتی حرکت ملی آذربایجان جنوبی، در اقدامی تحسین آمیز و ارزشمند سال 90 را به عنوان سال ((میللی بیرلیک ایلی))  نامگذاری نموده اند. این در حالی است که نگاهی کوتاه به شرایط و دقت در برخی کاستیهای حرکت ملی، لزوم وحدت در حرکت را بیش از پیش نمایان می سازد. به زعم ما نیز دیگر زمان آن رسیده که در عین تکیه بر تکثرگرایی و پلورالیزم، با اساس قرار دادن دموکراسی و سیاست اخلاقی، تشکلات و مبارزان آذربایجانی در فضایی عاری از توهین و تخریب و شانتاژهای بعضا غیراخلاقی و در فضایی دوستانه، گرد هم آیند و برای آینده ی آزاد آذربایجان دست در دست هم حرکت نمایند.

آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح ضمن حمایت کامل از این پیشنهاد دانشجویان ارجمند دانشگاههای تهران، از دیگر تشکلات و گروههای حرکت ملی نیز تقاضا می نماید نیل به این شعار را از رئوس برنامه های خود در سال آتی قرار دهند.

بی گمان، سال 90، سالی سرشار از اتفاقات و ثانیه های سرنوشت ساز خواهد بود. امیدواریم و آرزو می نماییم، هر چه که باشد، ملت آذربایجان و این سرای مقدس از هر گزند و تلخی دور بماند.

سال جدید بر شما سرفرازان، مبارک باد.

گوج، بیرلیکده دیر...

آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح

27.12.1389

Share/Save/Bookmark