زنان و حرکت ملی آذربایجان- ف. الف

با نگاهی به تمام انقلاب ها، سیاست گذاری ها و افکار رهبران بزرگ دنیا در حرکتهای آزادی بخش میتوان به این نتیجه رسید که آنها هدفی خاص داشتند و برای رسیدن به آنها تلاش و جان فشانی کردند.اما برای رسیدن به هدف سیاست گذاری و علم خاص آنرا داشتن شرط اول است و شناخت محیط اطراف لازمه علم رسیدن به هدف. حتی در جنگهای تن به تن در زمان های باستان دانستن علم جنگیدن طرف پیروز را مشخص میکرد نه کثرت افراد.

در حرکت ملی آذربایجان زحمت کشان بسیاری هستند که برای احیاء تاریخ و فرهنگ آذربایجان تلاش می کنند و هر کس در حیطه و در حد علم خود در این راه قدم برمیدارد و با وجود تمام اختلاف سلیقه ها در آن واحد برای آذربایجان خدمت مکنند ولی در راستای این سیاست گذاری ها و اهداف آیا جایگاهی برای زنان  برای حقوق و آزادیشان در نظر گرفته می شود؟ اگر لحظه ای فرض شود که تمام سیاست های حرکت ملی آذربایجان تحقق یابد وضعیت موجود برای زنان چه فرقی خواهد کرد؟ آیا حداقل این تغییر را که تغییر نظریه جنس دوم بودن زنان است عوض خواهد شد؟ آیا با احیاء فرهنگ و تاریخ آذربایجان، ارزش نهادن به زنان که از تاریخ مان می توان آنرا به وضوح دریافت ، تحقق می یابد؟

به نظر من جواب این سوال را خود ما زنان قبل از همه باید پاسخ دهیم، با شناختن شرایط محیطی خود جوابی مناسب برای آن تعیین کنیم. در ایران با توجه به موقعیت و شرایط موجود زنان از محدودیت های فراوانی که نام های متفاوتی برای آنها تعیین می کنند می گردد و گروه هائی در جامعه همچون خانواده ، مدرسه ، دانشگاه و حتی دولت هم مبتنی بر یک اندیشه و ایدئولوژی پدر سالاری می باشند زیرا هر کس منافع خاصی را از این نظام می برد.

اما ما زنان نقش اساسی را برای احیاء حقوقمان داریم. برای هویت خود باید تلاش کنیم، برای ثابت کردن "من" وجودمان , برای زبان مادریمان ، برای احیاء فرهنگ آذربایجان و احیای حقوق زنان و برای احیایی این حقوق نباید منتظر بمانیم تا آن را به ما بدهند زیرا عده ای معدود پیدا می شوند که حقوق انسانی را برای هر دو جنسیت یکسان شمارند و از امتیازهائی که در تضعیف زن به آنها ملحق می گردند ، بگذرند. برای این قسمت از متن توصیه می شود به مقاله جناب آقای حسن ارک تئوریسین بنام حرکت ملی " قلعه بابک و نوپدیداری روح ملی" مطالعه شود تا یک دید کلی از جامعه پدر سالاری ارائه دهد.

زنانی که داغ آذربایجان را بر سینه دارند، داغ هویت ملی را دیده اند که بنده نیز یکی از آنها هستم، زنانی که بدنبال حقوق انسانی خود هستند باید در جو اجتماعی و سیاسی حضور داشته باشند خود را محترم شمارند،خود را مسئول بدانند ما باید قبول کنیم که هرگاه ما زنان به خودمان اطمینان داشته باشیم ، قدرتمان را بشناسیم و با ایمان به خودمان حرکت کنیم دیگران چاره ای جز قبول ما نخواهند داشت. آنگاه قدرت زنان به عرصه ظهور می رسد و درست به خاطر همین قدرت ما زنان است که جامعه پدر سالاری و واپس گرایانه سعی در محدود کردن زنان به خانه و آشپزخانه یا در سطح اجتماع اما با سرگرمی های متفاوت کرده است تا فکر و اندیشه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ما را محدود کنند و با این روش علاوه بر زنان مدان غیور آینده را که زاده همین زنان خواهند بود را محدود کنند و با آرامش به سیاست های ساخته خود ادامه دهند.

با توجه به اینکه می دانیم که بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند که حکومت ایران با محدود کردن فکر و اندشه آنان درواقع نیمی از مغز جامعه را فلج کرده است که تنها بحث زنان نیست مردان نیز به گونه ای محدود هستند چرا که مکمل فکر و اندیش آنها ناقص است ! حرکت ملی آزربایجان که یک حرکت دموکراتیک است باید به حق وحقوق زنان کاملا واقف باشد اگر این حرکت مانند حکومت ایران باشد نیمی ازفکر نیروهای حرکت ملی فلج خواهد شد و  در جامعه ای که نیمی از مغز آن فلج است چگونه باید انتظار پیشرفت داشته باشیم ، زنانی که خود را وابسته به وجود مردان می دانند، زنانی که در سایه اقتصاد مردان بسر می برند در واقع موجوداتی ضعیف بشمار می آیند که خود آن را قبول می کنند. آیا ما لایق این ضعف و سستی هستیم ؟ آیا طبع  انسانی ما حاضر به قبول سستی است؟

Share/Save/Bookmark